V těchto letech policisté evidovali kolem 426 tisíc kriminálních činů. Od roku 2001 suma trestných činů nikdy nepřesáhla 373 tisíc zločinů.

Trendy kriminality za posledních deset let

Vraždy

Skutečně výrazný pokles nastal u vražd, zatímco v roce 1998 zemřelo násilnou smrtí v České republice 313 osob, za deset let se tento počet snížil na 196 lidí. Ve 180 případech se loni také podařilo najít pachatele.

Krádeže automobilů

Zloději mají dnes menší zájem o auta, proti přibližně 28tisícům zmizelých vozů před deseti lety jich loni zmizelo o téměř deset tisíc méně - jen 19501.

Vloupání

I trend u vloupání je pozitivní. Jejich počet se od roku 1998 snížil o polovinu. V roce 1998 jich bylo 92 tisíc, v loňském roce pak 54 925.
-
Loupeže
Počet loupežných přepadení oproti výše zmíněným trestným činům nevykazuje nárůst ani pokles, rekordním byl rok 2004 s 5931 činy.

Kapesní krádeže

Naopak proti předchozím rokům se loni výjimečně dařilo kapsářům, jejich počet zřejmě stoupá, protože počet kapesních krádeží se od roku 1998 takřka zdvojnásobil. Z 10 tisíc narostly až na loňských 19 153.

1998 425 930
1999 426 626
2000 391469
2001 358 577
2002 372 341
2003 357 740
2004 351629
2005 344 060
2006 336 446
2007 357 391

Druh zločinu Počet zločinů Objasněno Rozdíl objasněnosti
2006 2007 2006 2007 2006/2007 v procentech

Vraždy 231 196 205 180 +3,1
Ukradená auta 20175 19501 2839 2813 +0,4
Vloupání 58503 54925 10673 10384 -1,0
Loupeže 4613 4668 2065 1893 -4,2
Kapesní krádeže 19065 19153 1277 1098 -1,0

ZDROJ: MV ČR