Zástupci šestnácti škol, jejichž programy ohodnotili pracovníci odboru školství, mládeže a sportu a pedagogicko psychologických poraden jako nejlepší, byli nedávno oceněni v Baťově mrakodrapu ve Zlíně.

Školy byly rozděleny do čtyř kategorií. „Byly to neúplné základní školy, základní školy, středníškoly a speciální školy a školská zařízení,“ nastínil mluvčí krajského úřadu Patrik Kamas.

Z kroměřížského okresu si odnesli pamětní list a věcné dary zástupci Základní školy Komenského v Kroměříži, Základní školy praktické a Základní školy speciální v Bystřici pod Hostýnem. Jubilejní základní školy T. G. Masaryka v Rusavě a Odborného učiliště a Základní školy praktické v Holešově.

V poslední jmenované škole se zaměřili na rizikové oblasti, které mají negativní vliv na mládež. „Připravili jsme pro děti přednášky z oblasti kriminality, zdraví nebo sociální,“ vyjmenoval ředitel Odborného učiliště a Základní školy praktické v Holešově Miroslav Logaj.

Součástí programu, který ve škole pro žáky připravili, byly i kulturní akce. „Kromě toho už tradičně pořádáme pro žáky prvních ročníků několikatýdenní kurz prevence negativních jevů,“ doplnil ředitel školy.

V rusavské škole se snaží připravit děti na praktický život skloubením výuky s praxí. „Mimo to, že máme na škole zavedeny například logopedický a dyslektický kroužek či pohybové hry a kroužek angličtiny, se orientujeme i na správný životní styl,“ poznamenala ředitelka školy Jana Podolová.

„Vysvětlujeme dětem, jak je důležité správné stravování, chování ke starším lidem i k sobě navzájem,“ dodala ředitelka.