Škola se dočkala i výměny dřevěné věže na střeše.

„Smyslem rekonstrukce bylo snížit energetickou náročnost budovy. Proto jsme kompletně vyměnili okna a zateplili stropy. S tím souvisela i oprava fasády a výměna a zateplení střechy, aby úniky energie byly co nejmenší,“ popsal ředitel školy Zdeněk Janalík.

Protože se holešovské gymnázium pyšní dvanáct metrů vysokou a přes sto let starou věží, měla se i tato věž dočkat původně rutinní opravy při rekonstrukci střechy.

„Věž není přístupná, proto jsme se dozvěděli o jejím havarijním stavu teprve tehdy, když se postavilo lešení. Bylo nám jasné, že by v tomto stavu několik dalších desítek let nevydržela. Proto jsme se ji rozhodli demontovat a vyrobit její repliku, aby nedošlo ke škodám a aby neohrožovala bezpečnost v okolí budovy,“ vysvětlil Zdeněk Janalík.

Na věži, která pochází z roku 1905, se totiž v minulosti prováděly pouze udržovací práce.

Rekonstrukce gymnázia stála 48,6 milionu korun. Většinu částky zaplatil Zlínský kraj, šest milionů korun škola získala z Operačního programu životního prostředí. Zateplení by mělo přinést úsporu energie ve výši 266 tisíc korun ročně.