„Týkají se doktorského studia v oborech Finance, Inženýrská informatika a Technologie potravin,“ upřesnila mluvčí zlínské univerzity Andrea Kadlčíková.

V angličtině budou pedagogové přednášet i nové zaměření magisterského studijního oboru Inženýrství polymerů.
„Další dva nové doktorské programy Hospodářská politika a správa na Fakultě managementu a ekonomiky a Inženýrská informatika na Fakultě aplikované informatiky ale už budou vyučovat v češtině,“ dodala mluvčí. Studijní programy a obory prý inovují každoročně proto, aby odpovídaly požadavkům trhu práce.

Všem pěti fakultám zlínské univerzity se podařilo akreditovat nové studijní programy či alespoň nová zaměření. K těm nejzajímavějším patří bakalářský program Německý jazyk pro manažerskou praxi.

„Studenti sociální pedagogiky i Počítačových a komunikačních systémů budou moci po vykonání bakalářské zkoušky pokračovat dále na magisterském studiu,“ zdůraznila další novinku pro letošní rok mluvčí. Na základě spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou a Glass centrem ve Valašském Meziříčí svou nabídku rozšířila také o zaměření Sklo a keramika.

„Na detašovaném pracovišti v Uherském Hradišti otvírá univerzita novou specializaci Ekonomika a řízení v gastronomii a hotelnictví a rozšiřuje studijní program Výtvarná umění o Atelier 3D designu,“ vysvětlila mluvčí zlínské univerzity.