Pracovní cesta zástupců kraje do Asie byla úspěšná, čínské firmy mají zájem o spolupráci i umístění svých investic

Pět členů Rady ZK podniklo v závěru minulého měsíce pracovní cestu do Číny. Doprovodili je manažeři společnosti Industry Servis ZK, jež má na starosti provoz Strategické průmyslové zóny Holešov a zástupci Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. V této asijské zemi s vyspělou ekonomikou představili Zlínský kraj jako výhodnou lokalitu pro umístění investic, která má navíc velký potenciál pro cestovní ruch. Důraz byl přitom kladen na prezentaci Strategické průmyslové zóny Holešov.

„Záměrem bylo potenciálním investorům poskytnout komplexní informace o možnostech investování ve Zlínském kraji. To znamená představit Českou republiku jako součást Evropské unie s jednotným trhem a pravidly, náš region prezentovat jako místo s kvalifikovanou pracovní sílou a průmyslovou tradicí,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš.

Zlínský kraj investoval do pracovní cesty svých radních několik set tisíc korun. I když by se částka mohla zdát vysoká, v případě úspěšnosti mise a přílivu čínského kapitálu do kraje se jedná o mnohonásobně vrácenou investici. První signály nasvědčují tomu, že se vše pohnulo správným směrem.

„Podle reakcí čínských firem je pro ně plocha u Holešova atraktivní. Jde totiž o jednu z mála zón v rámci střední Evropy, která má zcela připravenou základní technickou a dopravní infrastrukturu,“ poznamenal Libor Lukáš.

Strategická průmyslová zóna Holešov se celkovou rozlohou 360 hektarů řadí k největším rozvojovým plochám v zemi. Investoři se mohou ucházet o pozemky o velikosti od 0,5 do 100 hektarů. Plochy lze v závislosti na konkrétních požadavcích investorů dále dělit či spojovat. Holešovská zóna patří mezi strategické projekty, které byly či jsou výrazně podporovány ze státního rozpočtu. Do stejné kategorie patří například zóny v Kolíně, Nošovicích či Mošnově.

„Podnikatelům z Číny věnujeme pozornost dlouhodobě. Pravidelně jim posíláme propagační materiály, náš web má čínskou mutaci a prostřednictvím českých institucí v Číně komunikujeme s tamními profesními sdruženími,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch. Představitelé čínských institucí i tamní podnikatelé již také několikrát navštívili přímo areál holešovské zóny.

Na programu pracovní cesty byly účasti na veletrzích či prezentace v městech GuangZhou, Hong Kongu, Shenyangu, Pekingu, Shanghai, Macau a CangZhou. Předně šlo o prezentaci na veletrhu China Import and Export Fair ve městě GuangZhou, který patří ke světové špičce. O nic méně významná nebyla ani účast na Macao International Trade and Investment Fair 2010.

Na světové výstavě EXPO v Shanghai se návštěvníci českého pavilonu mohli seznámit s nabídkou Zlínského kraje z pohledu cestovního ruchu. Největší zájem vzbudil projekt Moravská jantarová stezka. „A to včetně jeho připravované mezinárodní varianty, která umožňuje poznat takřka celou střední Evropu“, podotkla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová. Prezentace Zlínského kraje vyvolala zájem čínských médií. „Například dvě největší televizní stanice – China Central Television (CCTV) a Dragon TV si vyžádaly rozhovor s náměstkem hejtmana zodpovědného za cestovní ruch Jindřichem Ondrušem,“ sdělil mluvčí Zlínského kraje Milan Plesar.

Zástupci Zlínského kraje navštívili také Farmu čínsko-česko-slovenského přátelství ve městě CangZhou. Jedná se o moderní komplex, tvořenými 600 podniky, od ropné rafinerie až po firmy zaměřené na moderní informační technologie. Představitelé města CangZhou v letošním roce již navštívili Zlínský kraj. Jedna z možností spolupráce se přitom rýsuje na poli kultury.V CangZhou má totiž v brzké době vzniknout studio animovaného filmu. Krajští zástupci proto nabídli pro spolupráci zlínské filmové ateliéry s dlouholetou tradicí ve výrobě animovaných filmů. „Zástupci konglomerátu mluví o výrobní expanzi do Evropy. My jsme jim představili Zlínský kraj, potažmo Strategickou průmyslovou zónu Holešov, jako bránu do Evropy,“ shrnul jednání náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd.

O zájmu čínských firem svědčí skutečnost, že během pracovní cesty zástupců kraje v Číně bylo uskutečněno devět prezentací zaměřených na představení institucí ze Zlínského kraje nabízející spolupráci a služby pro čínské subjekty. „Na těchto prezentacích byl uskutečněn přímý kontakt s 367 zájemci o informace. Na základě prezentací i informací v nich obsažených a přednesených projevilo 21 subjektů zájem o investici či obchodní příležitost a dalších 9 subjektů projevilo okamžitý zájem o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.,“ vypočítal Milan Plesar.

Dodal, že v rámci vytvoření sítě obchodních zastoupení Kontaktního centra pro východní trhy – sekce Čína projevilo okamžitý zájem o spolupráci na vytvoření zastoupení šest konkrétních čínských subjektů. „Při příležitosti konání Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí v Macau, kterého se zúčastnilo 850 vystavovatelů, vzešlo z přímých jednání s investory celkem 32 potencionálních obchodních případů, které jsou dále rozvíjeny,“ dodal Plesar.