Přebytek rozpočtu tak činí 80 milionů korun.

„Držíme se zásady, že v době ekonomického růstu by měl být rozpočet přebytkový. Díky tomu dosáhneme efektivního a vyváženého hospodaření i klesající zadluženosti kraje,“ říká Jiří Sukop, krajský radní zodpovědný za oblast financí.

Kraj nepočítá s čerpáním žádného úvěru. Naopak je v plánu splatit jistiny úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 milionů korun.

Nejvýznamnější položku v příjmové části tvoří příjmy ze sdílených daní, a to 4,1 miliardy korun. Ve srovnání s letoškem vzrostly daňové příjmy o 610 milionů korun.

U výdajů jsou nejvýznamnějšími položkami finanční transfery určené na přímé vzdělávání ve výši 8 miliard korun a dále transfery pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1,345 miliardy korun.

Z vlastních zdrojů kraje má jít na dofinancování sociálních služeb 92 milionů. Z celkových výdajů tvoří téměř jednu desetinu investiční výdaje, konkrétně jde o 1,369 miliardy korun.

Návrh rozpočtu na rok 2020 už schválili krajští radní. Zastupitelé jej budou projednávat na zasedání 16. prosince.