Anketu vyhlásil Zlínský kraj už po čtrnácté. Jejím cílem je ocenit pracovníky v oblasti sociálních služeb za jejich činnost a zároveň poukázat na jejich kvalitní práci a propagovat tuto nelehkou, ale o to více potřebnou profesi. Na základě zveřejněné výzvy bylo Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje doručeno 29 návrhů na udělení ocenění.

Na tropické párty ve Valašských Kloboukách se bude pomáhat těžce nemocnému Filípkovi; neděle 24. září 2023
Tancovat, bavit se i pomáhat nemocnému Filípkovi budou ve Valašských Kloboukách

Hodnotila je komise, složená ze zástupců Zlínského kraje a poskytovatelů sociálních služeb. Z nominovaných kandidátů komise vybrala celkem osm zaměstnanců v sociálních službách, z toho pět pracovníků převzalo ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2023 a tři obdrželi Mimořádné ocenění udělené Radou Zlínského kraje.

„Děkuji a blahopřeji těm, kdo dnes převezmou zasloužené ocenění. Velké poděkování ale patří i všem ostatním pracovníkům v sociálních službách za jejich každodenní namáhavou, obětavou a kvalitní práci při péči o ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Nový robotický systém v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně za 65 milionů korun
První operace robotem za 65 milionů ve zlínské nemocnici: odstranění prostaty

Ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2023

Eva Čechmánková – Charita Uherské Hradiště, Azylový dům svatého Vincence, Staré Město
Olga Hrdinová – Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město
Otakár Jeníček – Podané ruce - osobní asistence
Soňa Nemečkayová – Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Na Bělince
Vendula Otrubová – Sociální služby města Kroměříže
Mimořádné ocenění Rady Zlínského kraje
Dagmar Machová – Středisko rané péče EDUCO Zlín
Dana Rozehnalová – Domov pro seniory Burešov
Soňa Zelíková – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín