Výzvu k podání návrhů zaslal krajský úřad starostům obcí Zlínského kraje a zveřejnil ji také na internetových stránkách.

„Hlavními kritérii výběru byla dlouhodobá činnost, více oblastí zájmového zaměření, práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením, působení v iniciačních a poradních orgánech a publikační činnost související s volnočasovými aktivitami,“ upřesnila krajská radní pro sociální oblast Taťána Nersesjan.

Seznam oceněných dobrovolníků:

1. Anna Adamcová, Valašská Bystřice

Je zakladatelkou a vedoucí folklórního souboru Troják Valašská Bystřice a primáškou cimbálové muziky Troják. Této činnosti se věnuje od roku 1991. Paní Adamcová vede nácviky a zkoušky hudebníků a tanečníků, učí děti hrát na housle, šije kroje. Kromě toho sbírá a tvoří písně a taneční pásma pro soubor. Se souborem se účastní mnoha kulturních akcí v regionu.

Navrhovatel: Obec Valašská Bystřice zastoupená panem Miroslavem Martinkem, starostou

2. Ludmila Antošová, Zlín

Od roku 1986 je trenérkou mládeže. Začínala se skupinou mladých oštěpařů, ale také se podílela na práci družstev jako vedoucí družstva mladších žákyň. Na činnosti Atletického klubu se podílí rovněž jako rozhodčí a funkcionářka, již léta pracuje ve výboru AK Zlín.

Navrhovatel: Atletický klub Zlín zastoupený panem Bohumilem Vránou.

3. Jiří Baroš, Valašské Meziříčí

Pracuje jako trenér a činovník v oblasti běžeckého lyžování. Této činnosti se věnuje více jak 40 let. Zakládal první lyžařskou školu ve Val. Meziříčí, za období jeho trenérské činnosti prošlo jeho výcvikem cca 300 chlapců a děvčat, z nichž někteří dosáhli mimořádných úspěchů. Kromě toho se pan Baroš věnuje projektům na obnovu a údržbu běžeckých středisek ve Valašském Meziříčí a na Pustevnách

Navrhovatel: TJ Valašské Meziříčí zastoupená panem Vítězslavem Nesvadbou, předsedou TJ.

4. Libuše Belková, Rožnov pod Radhoštěm

Působí od roku 1971 v dětském souboru Malý Radhošť. Dětem se věnuje dvakrát týdně, učí je nejen tance a písně z Valašska, ale i lidové tradice a zvyky. Své umění pak děti předvádějí na různých kulturních akcích a přehlídkách. Díky aktivitě paní Belkové se děti mohou každoročně účastnit mezinárodních folklorních festivalů v Maďarsku. Pro děti paní Belková organizuje také víkendová soustředění.

Navrhovatel: Spolek přátel souboru Radhošť zastoupený panem Petrem Dobrovolným.

5. Jaromír Brázdil, Machová

Již přes 10 let obětavě připravuje a zúčastňuje se hasičských soutěží mladších a nebo starších žáků, zajišťuje pro ně výcvik a dopravu. Jako odměnu za jejich snahu organizuje pro děti také další akce či zájezdy. Kromě toho se aktivně podílí na přípravě a průběhu nejrůznějších akcí pro děti, které pořádá zastupitelstvo obce Machová.

Navrhovatel: Obec Machová zastoupená panem Františkem Václavíkem, starostou.

6. Josef Bukovjan, Otrokovice

Stál u zrodu otrokovické atletiky. Nejprve jako aktivní závodník, později jako trenér atletického oddílu TJ Jiskra Otrokovice. V minulosti prošlo jeho rukama několik reprezentantů Československé republiky. V současné době, již jako důchodce, se věnuje výchově mladé generace v rámci atletického kroužku ve Školním sportovním klubu při ZŠ Mánesova Otrokovice. T.č. se věnuje mimo jiné i Petře Jenyšové, české juniorské reprezentantce v běhu na 800m a 1500m.

Navrhovatel: ZŠ Mánesova Otrokovice zastoupená panem Vratislavem Podzimkem.

7. Jiří Flora, Ostrata

Již více než 30 let se vzorně stará o výcvik a přípravu dětských družstev hasičského sboru. Kromě své činnosti v SDH vedl přes 15 let družstva mladších žáků obcí Hvozdná a Ostrata v kopané.

Navrhovatel: Obec Ostrata zastoupená panem Karlem Krátkým, starostou

8. Zdeňka Hašková, Kunovice

Je dlouholetou vedoucí folklorních souborů v Kunovicích. Do roku 1992 vedla dívčí soubor, poté se stala vedoucí i choreografkou folklorního souboru Handrlaček. Vychovala jednu generaci tanečníků, kteří jsou dnes členy souboru Kunovjan. Soubor Handrlaček patří mezi nejlepší v ČR, o čemž svědčí i účast na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici a na dalších celostátních přehlídkách. Od letošního roku vede také soubor Věneček, do kterého chodí děti do 3 let se svými rodiči či prarodiči.

Navrhovatel: Město Kunovice zastoupené paní Ivanou Majíčkovou, místostarostkou.

9. Miroslava Hýžová, Bořenovice

V obci Bořenovice se věnuje dětem již 35 let. V posledních 11 letech, kdy je zastupitelkou obce, se podílí na přípravě všech akcí pro děti, které obec pořádá. I díky ní se v této malé obci pořádá každoročně 5 kulturních akcí. Kromě toho má paní Hýžová na starosti také místní knihovnu, kde klade důraz na mladé čtenáře.

Navrhovatel: Obec Bořenovice zastoupená panem Jakubem Bednárkem, starostou.

10. Marie Ježková, Dolní Němčí

Více jak 40 let se věnuje rozvoji folkloru v obci Dolní Němčí. Vede soubor Dolněmčánek, kde se věnuje nejmenším dětem. S Dolněmčánkem se účastní mnoha folklorních přehlídek a podílí se na přípravě programu různých kulturních akcí v obci. Kromě toho se stará o krojové vybavení souboru.

Navrhovatel: Občanské sdružení národopisný krúžek Dolněmčan zastoupené panem Martinem Matušem.

11. Stanislav Jurák, Pozlovice

Od poloviny 90. let se soustavně věnoval práci s mládeží v oddílu kopané TJ Sokol Pozlovice. Dlouhodobě pracoval s mladými jako trenér oddílu mladších a starších žáků a dorostu. V současné době zastává funkci předsedy TJ Sokol Pozlovice a komplexně zajišťuje podmínky pro pestrou činnost mládeže sdružené ve všech oddílech TJ Sokol.

Navrhovatel: Městys Pozlovice zastoupený paní Olgou Tkáčovou, starostkou.

12. Kateřina Kašpárková, Žlutava

Již více než 14 let je dobrovolnou cvičitelkou SK Sokol Žlutava. Vede oddíl gymnastiky, oddíl hudebně pohybových forem a připravuje děti ze Sokola na atletické soutěže nebo soutěže v přírodě. Její družstva dosahují na celorepublikových soutěžích mnoha úspěchů. Kromě toho je již 8 let spoluorganizátorkou letních sportovních táborů pro děti.

Navrhovatel: Obec Žlutava zastoupená panem Stanislavem Kolářem, starostou.

13. Jaromír Kojetský, Ludslavice

Již 10 let je starostou SDH Ludslavice a vede sbor Mladých hasičů v obci. Díky jeho vedení se mladí hasiči účastní minimálně 25 soutěží v požárním útoku za sezónu, každoročně také zajíždějí na noční soutěže v požárním útoku. Na soutěžích stabilně dosahují velmi dobrých umístění. Pan Kojetský se s mladými hasiči podílí mimo jiné i na sběru starého železa a papíru v obci.

Navrhovatel: Obec Ludslavice zastoupená panem Miroslavem Konečným, starostou.

14. Julius Kodrík, Uherský Ostroh

Více než 40 let pracuje s dětmi a mládeží jako organizátor, vedoucí a cvičitel sportovních a turistických oddílů dětí všech věkových kategorií, a to vše v duchu sokolských aktivit. Kromě toho spolupracuje se základní školou Uherský Ostroh na organizací akcí v oblasti sportu, ale i dalších. Po roce 1989 obnovil organizaci Sokola Uherský Ostroh a dodnes aktivně zastává funkci starosty a náčelníka.

Navrhovatel: Město Uherský Ostroh zastoupené panem Vlastimilem Vaňkem, starostou. Návrh podpořil pan Petr Bělohrad, ředitel ZŠ Uherský Ostroh.

15. Jaroslav Kučera, Vsetín

Spoluzakladatel školního sportovního klubu při ZŠ Vsetín Luh. Od počátku existence klubu (tedy téměř 15 let) se pan Kučera podílí na organizaci školní florbalové ligy, později městské, okresní i krajské soutěže ve florbalu. Také spoluorganizuje florbalové tábory a soustředění. Jeho družstvo juniorů dosáhlo v sezóně 2000 – 2001 titulu Mistra ČR v kategorii juniorů. V roce 2003 se podílel na tvorbě metodiky florbalu pro základní školy, v červnu 2004 organizoval metodické vzdělávací akce pro učitele ZK „Florbal na základních školách“.

Navrhovatel: Město Vsetín, zastoupené paní Květoslavou Othovou, starostkou.

16. Josefa Kýblová, Zlín

Již 34 let se věnuje tělovýchovné práci s mládeží. Od roku 1975 vede nepřetržitě cvičení těch nejmenších, téměř 10 let nacvičovala skladby pro rodiče a děti. Pro děti kromě cvičení organizuje také vycházky, tematické výlety a výcvik plavání, v letních měsících také pobytové tábory zaměřené na aktivity rodičů s dětmi. V současné době vede úspěšné a hojně navštěvované oddíly rodičů s dětmi na Zálešné a na Letné ve Zlíně.

Navrhovatel: Asociace sportu pro všechny SK Zlín zastoupená panem Josefem Pšenkou.

17. Ladislav Linda, Holešov

Je téměř 15 let fotbalovým trenérem mladších žáků SFK Elko Holešov, dále působí jako trenér fotbalistů v TYMY centru a vede zájmový kroužek Benjamínci. Družstva pana Lindy se pravidelně účastní turnajů, a to jak místních, tak i mezinárodních. Každoročně se také účastní fotbalových soustředění. Letošním velkým úspěchem je obhájení 1. místa v krajské soutěži zlínského krajského fotbalového svazu ve sk. A – mladší žáci.

Navrhovatel: Středisko volného času Holešov zastoupené paní Jarmilou Vaclachovou. Nominaci podpořil pan Zdeněk Janalík, starosta města Holešov.

18. Alena Mitisová, Vsetín

V TJ MEZ Vsetín od roku 1974 celých 30 let vedla jako cvičitelka II. třídy oddíl rodičů a dětí. Nyní se stále zapojuje do organizace jednotlivých akcí oddílů předškolních dětí a rodičů s dětmi ve vsetínské Sokolovně. Kromě toho od roku 1990 vedla v organizaci Junák oddíl Světlušek, a to 7 let. I poté v oddílu dále aktivně působila až do roku 2001. Organizovala letní tábory jak pro Světlušky, tak pro oddíl Vlčat. Nyní zůstává členkou Junáku a přestože s dětmi již pravidelně nepracuje, neodmítne v případě potřeby žádnou pomoc.

Navrhovatel: Město Vsetín zastoupené paní Květoslavou Othovou, starostkou.

19. Etela Podešvová st., Zlín

Již 20 let vede dětský folklorní kroužek Maryánek, který pracuje pod hlavičkou Sdružení přátel lidové kultury Kašava. Pro děti připravuje tanečně-dramatická pásma, s nimiž Maryánek vystupuje pravidelně ve Zlíně i okolí, ale také na folklorních festivalech například ve Strážnici. Kroužek zpracovává dětský folklor a zvykoslovný materiál Zlínska a Valašska a navštěvuje jej okolo 50 dětí.

Navrhovatel: Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA zastoupené paní Evou Kočičkovou.

20. Radomír Pravda, Zlín – Malenovice

Je odborníkem na sportovní rybolov a rybolovnou techniku a již 16 let vede mladé rybáře při Středisku volného času Hulín. Pravidelně spoluorganizuje letní soustředění mladých rybářů v areálu Doubravice, velmi žádanou akci. Středisku pomáhá pracovně i materiálně, a to i při zajišťování jiných akcí.

Navrhovatel: Město Hulín zastoupené panem Romanem Hozou, starostou a Středisko volného času Hulín zastoupené paní Miladou Jurčíkovou.

21. František Přivřel, Chropyně

Od roku 1989 se věnuje práci s mládeží jako trenér mládežnických družstev v házené. Je iniciátorem a organizátorem náborových turnajů na ZŠ Chropyně, kterého se každoročně účastní více než 350 žáků. Provedl oddíl národní házené obdobím stagnace a v současné době má v soutěžích zapojena čtyři družstva – žáky, žačky, dorostenky a muže. Kromě toho zastává i funkci předsedy oddílu Národní házené Chropyně.

Navrhovatel: Město Chropyně zastoupené panem Petrem Večeřou, místostarostou.

22. Petr Rudžik, Sušice

Je více než 20 let činný ve Sboru dobrovolných hasičů obce Sušice. Obětavě se věnuje výchově a tréninku mladých dobrovolných hasičů. S dětmi se účastní soutěží v požárním sportu, kde pravidelně dosahují výborných výsledků (první nebo druhá místa). Sám je členem Sboru dobrovolných hasičů v obci Sušice. Kromě toho, že se věnuje pravidelně dětem při nácviku na soutěže, podílí se aktivně i na jiných akcích organizovaných ob­cí.

Navrhovatel: pan Ivo Křístek z Babic.

23. Anna Skládalová, Zlín

Ve svých 18 letech se stala cvičitelkou III. třídy všeobecné gymnastiky a od té doby se věnuje dětem. Od roku 1972 pracovala s mládeží v oddílu juda jako trenérka, nejprve jako trenérka III. třídy, později trenérka I. třídy, a to od roku 1991, kdy se začala věnovat dětem předškolního věku. Pod jejím vedením získali její svěřenci 13 titulů Mistr ČSSR a 37 titulů Mistr ČR. V současné době pracuje ve výboru Regionálního svazu juda.

Navrhovatel: Sportovní škola judo, jiu-jitsu Zlín zastoupená paní Kateřinou Skládalovou.

24. Karel Stančík, Ratiboř

Věnuje se výchově fotbalových nadějí v obci Ratiboř. V různých trenérských funkcích mládeže všech věkových kategorií působí nepřetržitě od roku 1983, kdy ukončil vlastní fotbalovou kariéru. V roce 1988 se stal předsedou fotbalového oddílu a v této funkci při aktivním trénování působil do roku 2004. V současné době se trenérsky podílí na přípravě 60 dětí ve věkových kategoriích od minipřípravky až po starší žáky. Mezi jeho největší trenérské úspěchy patří zisk titulu přeborníka okresu Vsetín v kat. starší přípravky.

Navrhovatel: Obec Ratiboř zastoupená paní Jiřinou Sklenkou, starostkou.

25. Karel Sucháček, Francova Lhota

Věnuje se mládeži od roku 1980, kdy začal s vedením turistického oddílu „Zbojníci“, jehož členy jsou žáci od 1. třídy ZŠ do 20 let. S turistickým oddílem se účastní nebo pořádá minimálně 10 akcí ročně. Jako ředitel ZŠ vede další kroužky pro děti, např. florbal, odbíjená a další.

Navrhovatel: TJ Sokol Francova Lhota zastoupená Karel Matůšem, tajemníkem TJ a starostou obce a pan Zdeněk Rolnic, místopředseda krajské asociace Turistických oddílů mládeže Zlín.

26. Luboš Špetla, Žlutava

Již více než 14 let je dobrovolným cvičitelem SK Sokol Žlutava. Spolu s navrženou Kateřinou Kašpárkovou vede oddíl gymnastiky, oddíl hudebně pohybových forem a připravuje děti ze Sokola na atletické soutěže nebo soutěže v přírodě. Jeho družstva dosahují na celorepublikových soutěžích mnoha úspěchů. Kromě toho je již 8 let spoluorganizátorem letních sportovních táborů pro děti.

Navrhovatel: Obec Žlutava zastoupená panem Stanislavem Kolářem, starostou.

27. Stanislav Vavřínek, Hluk

V roce 1996 spoluzakládal mládežnickou dechovou hudbu Kosenka, kdy začal vyučovat 35 dětí. Do dnešního dne Kosenka vydala 2 CD, aktivních zůstalo 20 muzikantů a zpěváků. Soubor sklízí úspěchy na přehlídkách jak doma tak v zahraničí (několikrát v Nizozemsku, v roce 2001 v JAR, kde hrál na českém velvyslanectví). Pan Vavřínek mimo jiné připravil 5 studentů pro brněnskou konzervatoř.

Navrhovatel: Město Hluk zastoupené panem Janem Šimčíkem, starostou.