Ráno začínala u odběrů krve, antigenních testů nebo vyšetření na streptokoka. „Během dne jsem s paní doktorkou a pokud se objeví zajímavý nález, se svolením pacienta ho sama vyšetřím. Na stáž jsem se přihlásila, abych si rozšířila obzory a teorii z knížek prověřila v praxi,“ vysvětlila Helena Vaňková s tím, že po škole by ráda pracovala ve svém rodném regionu.

Během týdenní stáže absolvovala posluchačka medicíny preventivní prohlídky, kontroly pacientů s vysokym tlakem, závodní prohlídky nebo vyřizovala potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení. „Praktické lékařství dnes není jen o napsání receptu a léčení chřipky, v péči máme nekomplikované diabetiky, hypertoniky, rozšiřuje se spektrum screeningových programů, které v ambulanci provádíme. Sbírat zkušenosti z praxe je pro studenty a začínající lékaře velmi cenné,“ podotkla lékařka Beata Pavlíková, k níž šla studentka pátého ročníku všeobecného lékařství na praxi.

Kraj řeší nedostatek mladých lékařů

Hejtmanství chce prostřednictvím nového projektu Praktikem na zkoušku vzbudit zájem mediků o praktické lékařství. Do prvního ročníku se přihlásilo 12 studentů, vybírat mohli z deseti ordinací napříč Zlínským krajem. Sérii stáží odstartovala právě Helena Vaňková ve Starém Městě, další šestice studentů nastoupí během prázdnin do Zlína, tři do Kroměříže a dva budou sbírat zkušenosti v Uherském Hradišti.

„Ve Zlínském kraji máme nyní 336 praktických lékařů a zhruba čtyřicet procent je nad šedesáti let. Nutně potřebujeme vzdělávat mladou generaci, abychom měli náhradu za odcházející kolegy. To je důvod, proč jsme ve spolupráci s praktickými lékaři spustili tento projekt,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Další finance směřuje Zlínský kraj do projektu zaměřeného na vzdělávání budoucích praktiků. Jeho prostřednictvím přispívá školitelům - lékařům, od kterých se mladí učí a získávají potřebnou praxi. Kraj rovněž zřídil dotační program na vybavení nových ordinací tam, kde zanikly, nebo bylo ohlášeno ukončení praxe. Fnančně kraj podporuje i ambulance dětských lékařů, zubařů či ambulantních dětských psychiatrů. Letos začal také podporovat přímo mladé lékaře, kteří se připravují na obor praktické lékařství.