Konkrétně jde například o protihlukovou stěnu mezi obcemi Alexovice a Zahnašovice. „S rozsudkem jsme spokojeni, neboť krajský soud nám uznal tři námitky a spolku Egeria další dvě námitky,“ sdělil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) může rozhodnutí negativně ovlivnit délku stavebního řízení a celkově posunout termín plánovaného letošního zprovoznění této stavby dálnice D49.

„Zvažujeme podání opravných prostředků. Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost, na což máme dva týdny,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. Zároveň ubezpečila, že na objektech s pravomocným stavebním povolením bude stavba dále probíhat dle harmonogramu.

Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky stanoviska EIA a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice D49 do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu.

Stavební úřad v Holešově si zase podle ekologů neobstaral správné stanovisko MM Zlína k zásahu do přírody a krajiny, neboť ve spisu měl mít chybně jeho stanovisko ke stavebnímu řízení a ještě na jiné objekty.

Spolek Egeria namítal, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, tak zde existuje riziko znečištění podzemních vod.

Ve druhé námitce upozorňuje, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěné na všech pozemcích a navíc z jejího popisu není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a dojde k jejich řádnému vyčištění.

Děti Země proti dálnici D49 zaslaly v letech 2010 až 2024 pět žalob, z nichž dvě byly úspěšné, jedna byla zamítnuta. Takže se rozhoduje o jejich kasační stížnosti, a dvě žaloby se stále řeší.

Přes 17 kilometrů dlouhý úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem měl být podle plánů zprovozněn do konce letošního roku. Nová dálnice odvede část tranzitní dopravy například ze Zlína, Otrokovic, Holešova, Hulína a řady obcí na Kroměřížsku a Zlínsku. Dálnice D49 má v budoucnu spojovat východní Moravu se západním Slovenskem.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Na tahu mezi Zlínem a Vizovicemi vznikne kruhový objezd

Na silnici mezi Zlínem a Vizovicemi vznikne u odbočky na Slušovice okružní křižovatka. | Video: Dominik Pohludka