V krajském městě se narodilo v prvních sedmi měsících letošního roku 1596 dětí. Čtyři sta patnáct novorozenců, tedy šestadvacet procent z celkového počtu, přitom svobodným matkám. Neznamená to však, že by byly bez partnera.

„Jenom za měsíc červenec potom evidujeme téměř třicet procent nemanželských dětí. Z počtu 259 se jich 76 narodilo mimo manželství,“ vyčíslila mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříková. Upozornila, že přitom ještě v roce 2004 to bylo 17,2 procenta ze zlínských narozených dětí.

Podobného trendu si všímají také v sousedních Otrokovicích. „Za uplynulých deset let pozorujeme v Otrokovicích třetinový nárůst dětí narozených nesezdaným párům,“ přiblížil mluvčí tamní radnice Milan Plesar.

Ve Valašských Kloboukách přišlo od začátku roku na svět 26 dětí, z toho se pouze čtyři narodily jako nemanželské. Za červenec tam přibyli čtyři občané a mimo svazek se narodil jeden z nich.

„ U nás je každoročně počet nemanželských dětí přibližně stejný. Rodí se převážně velmi mladým maminkám nebo nezletilým dívkám. U většiny z nich pak dojde ke svatbě později po narození dítěte,“ objasnila mluvčí Klobouků Lenka Zvonková.

Jak vysvětlila zlínská mluvčí Masaříková, porod dítěte u nesezdaných párů s sebou nese složitější administrativu.

„Pokud rodiče chtějí, aby byl otec uveden na rodném listě dítěte, musí se oba dostavit na matriku v místě trvalého pobytu matky k sepsání zápisu o určení rodičovství,“ podotkla.

Doplnila, že jestliže tento zápis provedou před narozením dítěte, dostanou v porodnici již kompletní rodný list. Jestliže však návštěvu matriky odloží, dostane matka v porodnici rodný list beze jména otce. Návštěva matriky odpadá manželským párům, protože ty předloží v porodnici pouze oddací list.

„Jestliže se dítě narodí matce do tří set dnů od nabytí právní moci rozvodu, či úmrtí manžela, je za otce dítěte považován bývalý manžel matky,“ pokračovala mluvčí.

V přípradě, že není skutečným otcem, je prý nutné po narození dítěte provést u soudu takzvané popření otcovství. Matka také může před narozením dítěte uzavřít sňatek nový. Za otce je potom považován současný manžel. V průběhu července prý z tohoto důvodu uzavřely ve Zlíně sňatek dva páry.