V předvolebním seriálu Deníku se tentokrát zaměřujeme na nejkurióznější volební sliby, které partaje ve Zlínském kraji voličům daly

Upravíme opravený podchod

Upravíme podchod, dostavíme podchod, zlidštíme podchod. Zkrátka s tím „betonovým bunkrem" něco uděláme.

Řada seskupení, stran či hnutí ve Zlíně se snaží těžit ze vzhledu rekonstruovaného podchodu na náměstí Práce. Právě použitý pohledový beton je mezi některými Zlíňany značně kritizovaný.

Jakákoli úprava či zásah do vzhledu podchodu se však můžou městu řádně prodražit. Každý architekt má totiž ke svému dílu autorská práva.

Dodatečná změna bez souhlasu architekta tak může skončit u soudu. To však není hlavní problém. Ten je v čerpání dotací. Na stavební práce město čerpalo dotaci více než 34 milionů korun.

„Dotace se vždy váže na schválený projekt. Bez ohledu na to, zda se podchod některým lidem líbí, či ne, změna projektu by byla porušením smlouvy o poskytnuté dotaci. Městu by tak reálně hrozilo, že by muselo dotaci vrátit," vysvětlil Jiří Kadeřábek, náměstek primátora, který má oblast investic na starosti.

Změny v podchodu by tak jakékoli vedení radnice mohlo stát desítky milionů korun. Vzhledem k napnutému rozpočtu je tedy tento slib velmi odvážný.

Snížíme cenu tepla

Vyřešení centrální tepelné soustavy ve Vsetíně tak, aby pro jeho obyvatele bylo teplo dostupné za přijatelné ceny a aby při jeho výrobě a rozvodu nedocházelo ke zbytečným ztrátám, je prioritou volebního programu ODS ve Vsetíně. Občanští demokraté volební slib nazvali velkým volebním tématem. Pomoci mají v tomto směru podle tvrzení ODS evropské dotace.

„Informovali jsme o této možnosti zástupce firmy, která soustavu centrálního zásobování teplem ve Vsetíně vlastní. Obrátím se i na mateřskou německou společnost MVV Energie s žádostí o hledání společné cesty," vzkázala Vsetíňanům Táborská.

Problémem ale je, že město nemá na uvedenou tepelnou soustavu žádný vliv. Nemá ve společnosti byť jedinou akcii. Zdá se tak, že Iveta Táborská a ODS nebudou schopny svoje velké volební téma v nadcházejících čtyřech letech splnit.

„V podstatě je to za stávající situace neřešitelné. Získat v tomto směru dotace je téměř nereálné. Obávám se, jak znám poměry v MVV, že na to nepřistoupí ani německá společnost," uvedla ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Miroslava Knotková, která je s problematikou zásobování teplem ve Vsetíně zevrubně obeznámena.

Stejně se vyjádřil i Jan Kučera, nezávislý konzultant v oblasti strategického řízení rozvoje měst a obcí a odborník na čerpání prostředků z EU. „Získání dotace pro město, aby ji pak použilo na rekonstrukci soukromého majetku, to je tak málo pravděpodobné, že se to rovná téměř nule," říká.

Zlepšíme průjezd Meziříčím

Zefektivníme městskou hromadnou dopravu a zlepšíme průjezdnost ve městě, slibují členové politického hnutí ANO ve Valašském Meziříčí. Problém, který řeší meziříčští zastupitelé mnoho let, chtějí kandidáti vyřešit v příštím volebním období. Otázkou však zůstává, jak toho hodlají dosáhnout.

Pravdou je, že řadu Meziříčanů otázka dopravy trápí. Silnice jsou ucpané, tvoří se kolony a městská hromadná doprava nenavazuje na vlakové spoje, ba co víc, autobusy často na vlakové nádraží vůbec nezajíždí.

Nad řešením problému strávili radní mnoho času. V letošním roce schválili zadání studie pro zpracování dopravního terminálu.

„Lidé jsou však čím dál více zvyklí využívat vlastní dopravní prostředky. Služba MHD je ve městě ztrátová a město na ni doplácí z vlastních prostředků. Rozhodně nelze zhotovením terminálu zabránit kolonám ve městě. Naši občané kvůli němu nezačnou využívat hromadnou dopravu do takové míry, aby se netvořily kolony," vysvětlil Václav Chajdrna.

Kromě toho bude samotná realizace dost finančně náročná.

Slibují, co jiní už léta chystají

Kvalitní chodníky, možnost zaparkovat či průhledné hospodaření stojí nejvýše na žebříčku nejčastějších volebních slibů. Nový subjekt na rožnovské politické mapě Nezávislí Rožnováci se rozhodl vsadit právě na parkovací místa. „Nestěhujte se z Rožnova, všechno jde vyřešit. Přijďte k volbám a my vám slíbíme první stovku parkovacích míst na sídlištích do Vánoc 2015," holedbají se na svých facebookových stránkách Nezávislí Rožnováci.

A cílí dobře. Parkování je v Rožnově velký problém. Takzvaný generel dopravy dokument, který si před časem nechala zpracovat rožnovská radnice s úmyslem zmapovat dopravní problémy ve městě hovoří o stovkách chybějících odstavných ploch. Nejčastěji právě na sídlištích. Nezdá se ale, že by se s řešením problému čekalo právě na novou stranu. Patřičné kroky už totiž učinilo nynější zastupitelstvo.

„Ano, parkovací místa do konce roku určitě vzniknou, protože už nyní je projekt na radnici hotový a opravdu se místa budou stavět," vzkázal současný zastupitel Petr Jelínek, který jde do blížících se voleb jako lídr strany Starostové a nezávislí. Další zastupitel a lídr ČSSD pro volby Martin Houška pak Nezávislé vyvedl i z toho, že by se snad radnice rozhodla budovat parkovací místa jen kvůli volbám.

„Jsou to čtyři roky práce zastupitelstva a rady města," zdůraznil Houška.

Vyšší daně za žvýkačky. Kvůli čistění

Zdanění žvýkaček. I to může být jeden z netradičních předvolebních slibů. Zlínské hnutí Otevřená radnice a sdružení kandidátů Jižní Svahy Zlín se chtějí pustit do boje se zahazováním žvýkaček. Ve svém programu uvádějí, že budou prosazovat odstranění žvýkaček z cest a chodníků a zdaní jejich prodej u prodejců.

„Takto vybrané prostředky investujeme do úklidu města," tvrdí se v programu. O nevšednosti slibu nepochybuje ani lídr hnutí Pavel Sekula.

„Chápu, že je tento slib kuriózní a nevšední. Stačí se ale podívat na chodníky nebo cesty okolo křižovatek a je pochopitelné, že jestli chceme město čistší a hezčí, nezbývá než se tímto problémem zabývat. Nejznámější je příklad Singapuru, kde je pokuta za odhození žvýkačky 500 singapurských dolarů (cca 8000 korun)." Podle něj je podstatné v této záležitosti něco začít dělat.

„Musí se dbát na úklid a na pokutování tohoto nešvaru, stejně jako se pokutují pejskaři za neuklízení po svých miláčcích. Mohou se třeba rozdávat papírky na použité žvýkačky. Co se týká zdanění prodeje, muselo by se jednat o věc širší spolupráce s parlamentními stranami nebo městské vyhlášky. Ale nejsem si jistý, zda to tímto způsobem jde," komentuje návrh lídr hnutí.

Komunisté z Tlumačova by rádi minipivovar

Minipivovar v Tlumačově na Zlínsku. Přestože tradice pivařské výroby v obci není a nebyla, lidé se po něm údajně ptají, byť se proti jeho existenci už v minulosti jednou ohradili. Přesto jeho výstavba je lidem přislíbena, ne ovšem od soukromého investora, jako tomu bývá, ale od členů tlumačovské KSČM.

„Poptávka po něm je, a proto bychom se na jeho vybudování v naší obci rádi zaměřili," plánuje za tlumačovské komunisty jejich člen Jiří Gazdoš.

Výstavbě však podle něj brání územní plán chtělo by to údajně nový. Jenomže ten poslední schválený je poměrně nový, je z prosince roku 2012. V něm se počítá jak s výstavbou nových rodinných domů, tak také s možností výstavby menších podniků. „Přesto ale pro minipivovar potřebujeme nový území plán," stojí si za svým názorem Jiří Gazdoš. Mnohým se plánované zařízení proto jeví jako příslovečný vzdušný zámek.

Mnohem více než pivovar navíc obec potřebuje protipovodňovou hráz, opravu chodníků či realizaci společenského sálu. „Proti záměru soukromého subjektu realizovat v naší obci minipivovar se už v minulosti lidé tady ohradili," vyjádřil se stávající starosta Antonín Jonášek.

Plané fráze velkých partají na Slovácku

Kuriózních, úsměvných, nebo minimálně za pozornost stojících pasáží v programech politických seskupení v největších městech Slovácka, Uherském Hradišti a Uherském Brodě, lze nalézt celou řadu. Vybrali jsme tedy jen zlomek těch, které nás zaujaly.

Mezi poměrně vágní programové závazky patří například apel sociálních demokratů v Uherském Brodě: „Chceme nadále požadovat zkvalitňování práce městské policie, z její činnosti vytlačit rutinérství, nahradit je profesionalitou." Z této pasáže jako by vyplývalo, že strážníky v Komenského městě lze považovat za amatéry, kteří svou práci nedělají na požadované úrovni. A to je docela vážné obvinění, které by chtělo argumentačně doložit.

TOP09 v Uherském Hradišti se podařilo rovněž sklouznout do obecnější roviny u stejného tématu. Jejich apel na: „Posílení bezpečnosti obyvatel díky srozumitelnější komunikaci městských strážníků s občany" však není tak striktně zacílený na nekompetentnost městské policie v Hradišti jako v předešlém případě. Jen z toho není patrno, o jakou nápravu nesrozumitelnosti by mělo jít.

Hodně planě a nekonkrétně zní závazek uherskohradišťské buňky ČSSD: „Budeme usilovat o zlepšení bezpečnosti silničního provozu." Podle politologů se jedná o standardní předvolební frazeologii, která je natolik obecná, že více obecnější snad může být právě jen před volbami.

Trávě přerůst nedovolíme, hlásá ODS v Brodě

Seskupení Spolu pro Bojkovsko nabízí voličům možnost „patronace" občanů nad jejich ulicemi, což zní podobně jako nabídka k zavedení domobrany.

Bonbonkem na tomto dortu předvolebních nabídek je však poslední bod stručného volebního programu občanských demokratů v Uherském Brodě. „Prosadíme takový systém sekání trávy, který nedovolí trávě přerůst. Odpadkových košů není nikdy dost." Tak to už je docela silná káva, řešit ve volebním programu, kam až může dorůst v městském parku tráva.

KSČM podpoří metal, ráda by také více běhů

Nádech absurdity mají také některé sliby kroměřížských komunistů. Tamní organizace KSČM si totiž na svém webu jako svůj cíl například vytyčila „více využívat kulturní zařízení města i pro alternativní žánry". Ještě konkrétnější je pak jedenáctka jejich tamní kandidátky, pětadvacetiletý Michal Kostka, který se na svém profilu vyznává k lásce k metalu. Přinejmenším pamětníkům normalizačních sedmdesátých a osmdesátých let musí podobný postoj od strany, která se nikdy docela neodtrhla od své minulosti, znít poněkud hořce…

Nejen voliče komunistů pak možná zaujme připomínka šestnáctky na kroměřížské kandidátce Jarmily Buličkové, která hodlá prosazovat „Zavedení kondičních běhů s podporou města jako jinde. Ve Vsetíně, Olomouci, Přerově i dalších městech je několik závodů v běhu. Proč Kroměříž neuspořádá podobnou akci a nenaláká lidi do přírody, hlavně děti, než aby seděly u počítače a u televize? Máme kolem Kroměříže pěkné možnosti, kde uspořádat závody," uvádí ve svém profilu.

Pominou-li voliči otázku, zda je pořádání kondičních běhů skutečně pro vedení města adekvátní a podstatnou náplní jeho činnosti, nezůstane pak bez zajímavosti například fakt, že právě včera, shodou okolností jen pět dní před volbami, se v Podzámecké zahradě konal už podruhé Běh pro Gambii, na jehož pořádání se spolupodílejí mimo jiné všechny kroměřížské základní školy, jejichž zřizovatelem je právě město.

Zakážeme zakázané a ochráníme rybníky

Známé rčení o vlamování do otevřených dveří naplňuje pro změnu program hnutí Úsvit přímé demokracie v Kroměříži. Na webových stránkách své tamní organizace totiž uvádí, že jeho členové „chtějí zakázat podomní prodej". Stávající vedení města přitom prostřednictvím nařízení č. 3/2013 ve skutečnosti podmoní prodej ve městě zakázalo loni v květnu, a to s platností od 1. června téhož roku.

Ve třinácti bodech programového prohlášení kroměřížského Úsvitu pak zaujme také zmínka o tom, že hnutí hodlá „ochránit vzácnou přírodní lokalitu Medkovy rybníky a navrhne je zařadit do programu Natura 2000".

Je jistě věcí názoru, která přírodní lokalita patří mezi vzácné, například na webu Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Sagittaria se ale laický čtenář dozví, že „vzhledem k charakteru daného území nelze na lokalitě očekávat významnější výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů…"

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU