Zahájení těžby na zatím nečerpaných ložiscích v regionu by prý mohlo ohrozit život vzácných motýlů i cestovní ruch

Existenci nevyužívaných ložisek štěrkopísků, stavebního kamene nebo cihlářské hlíny potvrdila Česká geologická služba Geofond.

„Není vyloučené, že by se v blízké době mohlo na těchto místech začít těžit. Důvody, proč těžbu nedovolit. by musely být závažné. V těchto lokalitách ale myslím žádný problém není,“ uvedla pracovnice Geofondu Tereza Hodková.

Obce ani tamní obyvatelé ale touto možností příliš nadšeni nejsou.Například v Chropyni na Kroměřížsku už se ale o těžbě jedná a její zahájení by prý mělo být otázkou maximálně dvou let. V okolí města se totiž nacházejí poměrně rozsáhlá ložiska štěrkopísku. „Už v minulosti tady byly pokusy různých firem o masové těžení v okolí města. To se vždycky ale nakonec podařilo zastavit. Až před dvěma lety bývalé zastupitelstvo pustilo jeden projekt dál,“ uvedl starosta Chropyně Jaroslav Hloušek.

Doplnil, že obyvatelé Chropyně už v minulosti několikrát proti těžbě protestovali. V této záležitosti zatím vyčkávají. „Projekt je ve fázi zpracovávání posudku EIA, tedy jeho vlivu na životní prostředí. Pak se uvidí co dál. Pokud půjde všechno dobře, tak by se tak za dva roky mohlo začít s pracemi,“ zmínil Hloušek.

Místním obyvatelům se ale záměr vůbec nelíbí. „Nechci si ani představit jak to bude vypadat. Určitě se zvýší prašnost a dost nepříjemný bude jistě i hluk z nákladní dopravy, která bude odvoz vytěžené hmoty zajišťovat,“ posteskl si jeden z místních Petr Krejčí.

Proti zahájení těžby jsou ale také entomologové. V okolí Chropyně totiž žijí například chráněné druhy motýlů. „Při podrobném výzkumu, který jsem prováděl v roce 2008 pro potřeby Krajského úřadu ve Zlíně, byla v této oblasti zjištěna řada vzácných a ohrožených druhů motýlů,“ uvedl entomolog Vladimír Bělín.

Zdůraznil, že zjištění uvedených druhů motýlů dokládá, že území v okolí Chropyně a Záříčí patří k velmi cenným a právem bylo zařazeno do soustavy Natura 2000.„Pokud by se záměr vytěžit štěrkopísky v lokalitě Chropyně – Hejtman opravdu uskutečnil, byly by zničeny jedinečné luční komplexy, ve kterých se vyskytuje nejen řada vzácných druhů motýlů, ale i jiných druhů a skupin hmyzu,“ posteskl si Bělín. Ten věří, že se těžbě podaří zabránit.

Ani v ostatních obcích nejsou vidinou těžby v okolí příliš nadšení.„Určitě by to mělo výrazný dopad na krajinu, ale i na místní lidi. Asi by záleželo na technice, která by byla použita,“ uvedl starosta Prostřední Bečvy na Vsetínsku Radim Gálik.

V okolí obce se totiž nacházejí ložiska stavebního kamene a jeho těžba se většinou neobejde bez velkého hluku. Na druhou stranu by podle starosty takový kamenolom mohl mít pro obec i pozitivní význam.

„Každá ekonomická činnost v blízkosti obce má výhody i pro místní obyvatele, zvýší se zaměstnanost a podobně. Pokud bychom ale stáli před rozhodováním lom schválit, byli bychom proti,“ řekl Gálik.

Zahájení těžby nejsou nakloněni ani v Buchlovicích na Uherskohradišťsku, kde jsou zásoby kvalitní cihlářské hlíny.„O těchto zásobách víme. Stojí tady i stará cihelna, ta už ale dávno nefunguje a budova slouží k jiným účelům. Myslím si, že zahájení těžby by obci mohlo jen uškodit. Jsme turisticky zaměření a jakákoliv těžba okolí by nám mohla odradit návštěvníky,“ vyslovil obavu starosta Jiří Černý.

Zásoby cihelné hlíny mají i v BrumověBylnici. „Pokud by někdo projevil zájem surovinu těžit, museli bychom to důkladně zvážit a posoudit, zda by záměr obci více prospěl než ublížil. Ale vzhledem k tomu, že žijeme v chráněné krajiné oblasti, mohl by to být problém,“ uvedl starosta obce Zdenek Blanař.

Zlínský kraj má i malé zásoby ropy, zemního plynu a černého uhlí. Ty se nacházejí v blízkosti Rožnova pod Radhoštěm. Místní ale jejich vytěžení radikálně odmítají.