Proto se v červenci tohoto roku uskutečnilo společné zasedání uvedených složek, kde jsme se snažili vymezit jejich oblasti působení, abychom duplicitně neřešili stejné problémy a nepřijímali protichůdná opatření.

Shromáždění delegátů Okresního stavebního podniku Kroměříž zvolilo radu pracovního kolektivu

Jsme si vědomi, že pro činnost rad nemohou být vydány podrobné směrnice, a to z toho důvodu, že specifičnost každého státního podniku vyžaduje i různé způsoby práce rad s přihlédnutím k vlastním podmínkám a potřebám.

Z toho pohledu vychází i pracovní plán rady Okresního stavebního podniku Kroměříž. Při jeho zpracování jsme vycházeli z rozboru současné hospodářské a sociální situace v podniku a zařadili do našich jednání hlavně ty úseky činnosti, kde vidíme rezervy dalšího zkvalitnění řídící práce, což by vedlo k vytváření dobrých podmínek při zajišťování stanovených úkolů nejen v rámci celého podniku, ale hlavně přímo u výrobních středisek.

PŘEČTĚTE SI VÍCE ZPRÁV Z KROMĚŘÍŽSKÉHO REGIONU

Moje Kroměřížsko Sport Kultura Podnikání Černá kronika