Na rozdíl od gregoriánského kalendáře začíná židovský den západem slunce, takže první den Chanuky vlastně začal včera při soumraku.

Původ slova Chanuka není jednoznačný, jednou z možností je odvození od hebrejského slova zasvěcení. Ve 2. století př. n. l. byli židé pod nadvládou Sýrie. Sice platili vysoké daně, ale žili v autonomním státě a platila pro ně náboženská svoboda. To se ovšem změnilo, když nastoupil na trůn Antiochus IV. Epifanés, který postavil judaismus mimo zákon a podnikal násilné kroky k jednotě náboženské i politické. Za jeho vlády došlo k masakrování židovského obyvatelstva a byl vyrabován Šalamounův chrám, do kterého Antiochus nařídil postavit Diovu sochu.

Toto jednání vedlo k velkému povstání Makabejských, které bylo nakonec úspěšné. Poté co byl získán zpět Jeruzalém, se v Chrámu měla zažehnout menora, aby hořela každý den. Židé však našli jenom jednu konvičku s posvátným olejem, v níž bylo tak málo oleje, že by vystačil na jediný den. Jenže se stal zázrak a menora hořela po osm dní a během té doby byl připraven nový olej. Jako připomínka tohoto zázraku byl ustanoven tento osmidenní svátek.

Hlavním obřadem Chanuky je rozsvěcování světel na osmiramenném svícnu zvaném chanukija. Každý večer po západu slunce, nejvýše však hodinu po setmění se postupně zapálí o jednu svíci víc, až poslední večer hoří všech osm. Na svícnu bývá ještě devátá svíce zvaná šamaš (sluha), která slouží k zapalování ostatních svící. Tohoto posvátného světla se nesmí používat pro jiné účely než pro oslavování Boha a jeho spásných činů. Chanukija bývá umístěna na viditelném místě, třeba na okně, aby si kolemjdoucí mohli připomenout zázrak.

Při oslavách Chanuky se pronáší požehnání a zpívají se různé písně. Také je zvykem dávat chudým a dětem peníze (chanuka gelt), tento zvyk se v mnoha rodinách přeměnil na obdarovávání dárky, aby se židovské děti necítili znevýhodněny proti ostatním, kteří slaví Vánoce. Tradičně se také připravují jídla na oleji, jako bramboráky (latkes) nebo koblihy.

Zejména v Severní Americe došlo ve 2. pol. 20. stol k nárůstu významu Chanuky, jako alternativě k oslavám Vánoc. V dnešním Izraeli se Chanuka přeměnila na oslavu vojenské síly a odhodlání. Jde o snahu překonat představy o bezmocné židovské diaspoře.

Chanuka Sameach – Radostnou Chanuku!

Viktor Chrást