„Více než polovina odpadu končí na skládce zbytečně a město za uložení tohoto odpadu na skládku platí naprosto zbytečně vysoký poplatek. Rád bych, aby si všichni Kroměřížané důležitost třídění odpadů uvědomili. Jinak budeme platit za svoz a likvidaci odpadů naprosto zbytečně vysoké částky,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Společnost Biopas, která se v Kroměříži stará o svoz a likvidaci odpadů, přivezla na Velké náměstí zhruba tunu odpadu, který do černých popelnic a kontejnerů vhodili obyvatelé centra Kroměříže.

Netřídění uškodí peněžence

 „Na první pohled bylo zřejmé, že zdaleka ne všechno do nádob na směsný komunální odpad opravdu patří,“ popsala ekoložka města Marcela Čekalová. Odborní pracovníci odpad rozebrali a nalezli v něm například plasty, papír, sklo, nápojové kartony, plechovky a jiné kovy, textil a drobné elektro.

Chemikálie byly z Kroměřížského gymnázia odvezeny, studenti zůstávají doma
Gymnázium je zavřené. Únik kyseliny šetří policie jako obecné ohrožení

„Možnost anonymního ukládání odpadů do větších kontejnerů zřejmě některé občany láká k tomu vyhodit igelitový pytel plný odpadu a nezabývat se tím, co s ním bude. Je jim jedno, že tím škodí životnímu prostředí. Ale předpokládám, že jim už nebude jedno, že tím uškodí i vlastní peněžence, když budou muset za svoz a likvidaci odpadů platit mnohem více peněz,“ dodal starosta Tomáš Opatrný.

Zábavný program pro děti

Město se podle něj snaží působit na nejmladší generaci, i proto byl dnes na Velkém náměstí pro děti připraven zábavně vzdělávací program na téma třídění odpadů.

Odpadový den společně pořádaly město Kroměříž, společnost EKO-KOM a Zdravé město Kroměříž. Akce je součástí kampaně, prostřednictvím které město upozorňuje občany na význam třídění odpadů a na náklady, které je nutno na odpadové hospodářství vynaložit.

Radnice chystá i nové internetové stránky, na kterých občané najdou přehledné informace o systému odpadového hospodářství v Kroměříži.

Skládkování je nejnákladnější

Kroměříž letos zaplatí za svoz a likvidaci odpadů více než 62 milionů korun. Z poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu radnice v letošním roce počítá s příjmem cca 11,7 milionu korun. Město je polovičním vlastníkem společnosti Biopas. Jako podíl na jejím hospodářském výsledku by letos mělo získat 13 milionů korun. Od firmy EKO-KOM by radnice měla jako platbu za tříděný odpad obdržet asi čtyři miliony Kč. Město by tak za odpadové hospodářství mělo letos doplácet kolem 33 milionů korun.

Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti. 1. října 2022.
Tanky, Boeing, drony i vrtulníky nabídne sobotní Den uniformovaných sborů

Nejnákladnější na odpadovém hospodářství je ukládání směsného komunálního odpadu na skládku. Město se proto snaží jeho množství snižovat. Základní sazba poplatku za svoz a likvidaci odpadů je pro občany stejná už od roku 2004 – činí 492 korun. Města v okolí vybírají vyšší poplatek.

Například v Uherském Hradišti budou lidé od ledna platit ročně 1000 korun.