„Se zármutkem však oznamujeme, že tato čestná občanka 23. května ve svých dvaadevadesáti letech zemřela," řekl vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu v Kroměříži Pavel Zrna.

Sylviane Brazillier byla podle něj velkou obdivovatelkou Kroměříže a celý svůj aktivní život věnovala rozvoji vzájemných přátelských vztahů: a to jak v časech normalizace, tak v pozdějších porevolučních letech.

„Partnerství s Chateaudunem Kroměříž navázala v roce 1968, kdy se tehdejší starosta Paul Goschery obrátil na československé velvyslanectví v Paříži s prosbou o zprostředkování kontaktu s některým z českých měst. Volba padla na Kroměříž. Paní Sylviane Brazillier tehdy stála v čele chateaudunské hospodářské komory a na rozvoji přátelství města měla značné zásluhy," připomněl Pavel Zrna.

Více než třicet let působila jako předsedkyně společnosti Přátelé družby a osobně se zapojila do občanského života. Pomáhala pořádat prázdninové výměny dětí na táborech.

„Dochází k výměnám sportovců, zemědělců, pracovníků technických služeb, ve Francii koncertují Moravští madrigalisté, folklorní soubory, dechová hudba Zdounečanka, vystavují zde kroměřížští výtvarníci. V Kroměříži naopak hostuje symfonický orchestr Harmonia a mandolínový soubor Estudiantia," prozradil Pavel Zrna.

Svůj životní příběh sepsala paní Sylviane Brazillier do Knihy pamětí, která je k dispozici v Knihovně Kroměřížska. Její zásluhy vedly k tomu, že se zastupitelé rozhodli udělit jí nejvyšší uznání.

„Zájemci mohou podepsat ve vestibulu radnice kondolenční listy, které budou posléze zaslány rodině. Pohřeb paní Sylviane Brazillier se uskuteční v pátek a tento den bude na budově radnice vyvěšena černá vlajka," uzavřel vedoucí odboru kultury.