Funkci místostarostky zastávala ve volebním období 2006 - 2010, v letech 2010 – 2014 byla uvolněnou radní.

Ve své práci na kroměřížské radnici se zaměřovala především na kulturu, školství, sociální oblast, práci se seniory a také zdravotnictví, k čemuž ji předurčovala její původní profese lékařky, které se věnovala i po svém odchodu z komunální politiky.

„Rád bych připomněl práci, kterou paní doktorka Číhalová pro město a jeho obyvatele vykonala, a ocenil její lidský přístup a vstřícnost, s níž přistupovala k lidem kolem sebe i k problémům, které práce pro veřejnost přináší,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.