Později v této firmě působil jako předseda výkonného výboru. Za svůj život se stal nositelem několika významných ocenění, mezi nimi například převzal za Barum titul Nejvýznamnější exportér Zlínského kraje.

Předsedal také představenstvu Okresní a pak také Krajské hospodářské komory Zlínského kraje nebo Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Pravec byl i členem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati či spolu zakládajícím členem Rotary klubu.

„Myslím, že je to velká ztráta. Pavel Pravec byl neskonale poctivý, pracovitý a čestný člověk. Opravdu jsem si ho vážil,“ zavzpomínal Miroslav Lukšík, který po Pravcovi převzal post prezidenta Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje.

Pavel Pravec se narodil 30. dubna 1944 ve Zlíně. Vystudoval zlínskou střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1963 nastoupil na Vysokou školu do Ostravy, kde vykonával praxi v dolech. Odtud přestoupil v roce 1965 na fakultu technologickou ve Zlíně, která byla v té době součástí Vysokého učení technického v Brně. Po dokončení vysoké školy nastoupil praxi jako technik v Rudém říjnu. Po roční vojenské službě tam začal pracovat na oddělení technologie, pak ve zkušebně jako samostatný technolog. Podílel se na technologické pomoci v Indii a Turecku.

Po revoluci byl 1. března roku 1990 jmenován ředitel Barumu.

Od 1. března 1993 byl jednatelem sekce výroba technika a předsedou výkonného výboru podniku Barum Continental, a to až do 30. dubna 2007.