„Každý, kdo pracuje vzemědělství manuálně spesticidy, musí být proškolen ojejich správném používání. Taková setkání pořádáme pravidelně každý rok,“ vysvětlil vedoucí správy Rostislav Šívara.

Vregionu se koná ještě vyšší typ vzdělání, a to odborná způsobilost.

„Toto proškolení musí mít všichni agronomové isoukromně hospodařící rolníci, kteří před získáním způsobilosti byli zkoušeni odbornou komisí,“ upřesnil Šívara.

Součástí školení, na kterém se všichni dozvěděli, jak správně spostřiky zacházet či jak je skladovat, byla ipřednáška oposkytnutí první pomoci vpřípadě, že by byl někdo touto látkou zasažen.

Ve zdravotnické škole se sešli zaměstnanci družstev, ale také soukromí zemědělci.

„Já jsem na takovém školení poprvé. Existuje fůra předpisů, kterými se člověk musí řídit, tak doufám, že se tady dozvím, co to všechno obnáší,“ podotkl Jiří Babušník zRoštína.