Tato čísla dokazují jediné: ačkoliv se divočákům v regionu daří a očividně i líbí, pro myslivce a zemědělce je to zátěž. Černá zvěř je zkrátka přemnožená a odborníci musí usilovat o to, aby její počty v honitbách přiblížili normě.

S regulací zvěře v lesích počítá i ministerstvo zemědělství, jehož Národní lesnický program minulý týden schválila vláda. Kromě zmíněného kroku počítají politici i se zastavením plošného kácení stromů.

Omezit zvěř v honitbách na takové množství, aby je les dokázal takříkajíc uživit, není ale podle Stanislava Běhuly z odboru životního prostředí kroměřížské radnice jednoduché. O regulaci počtu černé zvěře se odborníci snaží už několik let.

„Bohužel je skutečností, že některých druhů, hlavně černé a jelení zvěře, je nejen u nás podstatně více, než je nám vhod. Přirozeně se to projevuje na poškozování zemědělských a lesních kultur, což nám dělá starosti. Problém je nejmarkantnější v lokalitách Koryčansko, Střílecko a Litenčicko. Tam je ničení z jejich strany opravu hodně patrné,“ povzdechl si Běhula.

Přemnožení přičítá do jisté míry dvěma předchozím mírným zimám a nevhodnému pěstování vysokých zemědělských kultur na velkých plochách poblíž lesů.

„Z našich stran proto vyvíjíme tlak na uživatele honiteb, aby se zvěře odlovilo co nejvíce a nárůst počtu divočáků jsme zastavili nebo alespoň postupně snižovali,“ poznamenal Běhula.

Ani druhý bod Národního lesnického programu, týkající se zastavení plošného kácení lesa, prozatím u odborníků nesklízí kladné ohlasy. Celorepublikový zákaz kácení velkých ploch lesů se podle názoru mnohých expertů na rozdíl od problémů s divočáky Kroměřížska týkat nemusí.

Například lesník Radim Stránský z kostelanského revíru hodnotí toto rozhodnutí vlády jako pro region neopodstatněné.

„Lesy jsou tady zachovalé, nepoškozené. Problém plošného kácení se týká jiných lokalit Česka, jako Krušných hor nebo Plzeňska,“ míní Stránský.

Podle jeho slov se kácení stromů i doposud jeví jako nereálné. „Podle lesního zákona se smí totiž kácet lesy pouze do velikosti jednoho hektaru, čímž dotyční žádné velké problémy nezpůsobí,“ vysvětlil Stránský.

Podobně se k problematice vyjádřil i Josef Sedláček za Český svaz ochránců přírody Divoky. „O Národním lesnickém programu slyším poprvé. Podle mého názoru není ani plošné kácení možné. Ve velkém porážejí stromy snad jen některé velké firmy,“ uzavřel Sedláček.