„Ale není to tak, že by se organizace rozpadala, právě naopak,“ usmívá se dnes už bývalý předseda Strany Zelených v Kroměříži Miroslav Popovský.

Ten byl zároveň i místopředsedou krajské organizace a právě této funkci se nyní bude věnovat na plný úvazek.

„Mým úkolem bude koordinovat činnost všech základních organizací v kraji a dělat jakýsi most mezi místní a krajskou, potažmo celostátní politikou,“ vysvětlil Popovský.

Jako příklad toho, co je nutné vysvětli a přeložit veřejnosti, uvedl dodatek k Lisabonské smlouvě, který nedávno po velkém boji prosadil prezident republiky.

„Hodlám pokračovat v úsilí o stažení tohoto dodatku. Jedná se totiž o výjimku ze Základní listiny práv a svobod. To mimo jiné znamená, že naši občané se nebudou moci obracet na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Když budeme mít výjimku, tento soud nebude mít důvod se námi vůbec zabývat,“ varoval Popovský.

Takový příkladů je podle krajského místopředsedy více a je potřeba aby to lidé, správně pochopili a měli dostatek nezkreslených informací.

Základní organizace v Kroměříži tak má předsedu nového. Je jím Jan Talafant, který dříve vedl několik let českou pobočku mezinárodní humanitární organizace a nyní je ředitelem v neziskovém sektoru.

„Mám v plánu věnovat se převážně dění v Kroměříži. Například tomu, jestli v Horních zahradách stavět čističku odpadních vod, nebo dát za pravdu jejím odpůrcům. Dalším příkladem je otázka jak dál s Bezručovým parkem, a samozřejmě mnohé další,“ nastínil Talafant.

Poslední změnou, která kroměřížské zelené postihla, je odchod dvou členů. Ti přešli do základní organizace v Otrokovicích. Jedním z nich je Tomislav Kolařík.

„V Otrokovicích nám organizace prakticky zanikla, měla tři členy. Jsem tady proto, abych se ji pokusil znovu oživit,“ vysvětlil Kolařík.

Jeho cíle jsou velmi střízlivé. Jak sám říká, může pomoci s náborem nových členů a dalšími organizačními věc­mi.

„Do komunálních voleb však musí jít místní, kteří znají problémy Otrokovic. A právě ty chceme najít,“ řekl Kolařík.