„Po několika letech dotačních akcí například na sídlištích Slovan, Zachar, Oskol a v lokalitách Bělidla, Slovanské náměstí se letos budeme v oblasti zeleně věnovat zejména údržbě toho, co už bylo vysazeno," potvrdila mluvčí kroměřížské radnice Jaroslava Sílešová.

Jaro už je na spadnutí a město podobně jako ostatní obce v regionu plánuje v místních částech výsadby kolem polních cest a na okrajích polí. Snahou radnice je zpestřit častokrát až neúměrně zorněnou krajinu.

„Výsadbu iniciovali občané a spolky z obcí patřících pod Kroměříž. V nastávajícím dotačním období je v plánu vytipovat ve městě území, kde dosud nebyla provedena regenerace zeleně, jedná se třeba o druhou část sídliště Slovan a některé vybrané ulice," dodala mluvčí.

Na jaře by také měla město oživit výsadba cibulovin založená už loni na podzim v okolí kruhového objezdu na náměstí Míru, před budovou gymnázia na Milíčově náměstí, v Bezručově parku, ulici Tovačovského, Na Kopečku a na Velkém náměstí.

„Zajímavé mohou být také hloučky cibulovin umístěné v travnatých plochách na sídlišti Oskol, Bělidla a Zachar," dodala mluvčí s tím, že na výsadbu květin město ročně vynaloží přes půl milionu korun.

„Z jara rozkvetou na Velkém náměstí tradičně macešky a poté je vystřídají během května letničky v záhonech i mobilních nádobách na různých místech zejména v centru města," slibuje vedení kroměřížské radnice.

Výsadbu ale pravidelně obstarávají třeba také děti z kroměřížských škol. „Například na podzim 2015 vysadily dětí z 6.A. Základní školy Slovan pět lip na Slovanském náměstí, v Postoupkách zase místní myslivci vysadili alej z třinácti jeřábů podél polní cesty k řece Moravě," vyjmenovala mluvčí radnice.

V Drahlově se zase tamní lidé postarali o výsadbu jedle a třech lip na návsi obce, výsadbu inicioval tamní osadní výbor. „Na mnoha místech, zejména sídlištích, je vidět činnost obyvatel města, kteří si různou formou zkrášlují okolí svých domů," poznamenala Jaroslava Sílešová.

Příkladná je podle vedení města třeba peče o zeleň na ulici ČSA. „Konkrétně v okolí je panelového domu č.p. 4016, ta určitě stojí za to vidět," zdůraznila mluvčí kroměřížské radnice.

Co se týče další regerace sídlišt i po stránce vybavení, například nových hřišť a hrqacích prvků, radnice se chystá zaměřit hlavně na okrajové místní části.

„Obnově sídlišť se město poměrně intenzivně věnovalo v předchozích letech, kdy se stav veřejných prostranství sídlišt Bělidla, Oskol, Slovan a Zachar znatelně zlepšil díky postupné realizaci Integrovaného plánu rozvoje města. S ohledem na to se město nyní zaměří na zlepšení vybavení v místních částech, v letošním roce připravujeme například vybudování hřišť v místních částech Trávník a Postoupky, a věříme, že v následujících letech přibydou nová hřiště i v dalších místních částech," uzavřela Jaroslava Sílešová.

Chybí vám někde ve městě více zeleně? Kam by se vedení kroměřížské radnice mělo zaměřit? Napište nám nebo diskutujte pod článkem!

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU