Na podzim se uskuteční informační kampaň pro veřejnost i firmy k průmyslové zóně v Holešově

Setkání se zúčastnili zástupci Zlínského kraje, obcí Třebětice a Zahnašovice a města Holešova. Ústředním tématem byly připomínky ze strany aktérů, jichž se výstavba rychlostní silnice i rozsáhlého areálu dotkne. (například umístění křižovatky rychlostní komunikace, pozn. redakce) Zájmy města hájil starosta Holešova Zdeněk Janalík.

Čeho se jednání vlastně týkalo?

Řešila se otázka průmyslové zóny a rychlostní komunikace R49. Zlínský kraj v současnosti jedná s městem Holešov a obcemi, kterých se bezprostředně týkají jisté dopady spojené s jejich výstavbou. Obce Třebětice a Zahnašovice vznesly, stejně jako Holešov, určité požadavky k upřesnění budoucího napojení komunikací na zónu, cyklostezek a podobně.

Jaké požadavky byly vzneseny za Holešov?

Nebylo to nic zásadního, protože silnice R49, o níž se v této fázi jedná, je pro Holešov velmi výhodná. Samozřejmě město řeší třeba napojení cyklostezky k zóně, takže jsme projednávali varianty tak, aby byly co nejvýhodnější, nejekonomičtější a zároveň smysluplné pro občany.

Mnohá jednání se však týkají i průmyslové zóny. Je ze strany holešovských podnikatelů zájem o působení v ní?

Ano, zájem působit tam určitě je. Zatím je to ovšem nekonkrétní, protože není zcela jasné, která část té zóny bude vymezena pro místní či okolní podnikatele. Takže v tomto směru jsou tyto věci teprve v přípravě.

Na podzim by ale měla běžet informační kampaň k zóně, a to jak pro občany, tak pro firmy. V každém případě to, jaká část bude uvolněna pro místní podnikatele nebo živnostníky z blízkého okolí, bude záležet na strategických investorech i na tom, kolik jich vlastně bude. Zda to bude jeden velký strategický sektor nebo zda to budou dva či tři poněkud menší, ale zásadní investoři pro tuto zónu.

A snaží se město i přes to, že zóna spadá pod Zlínský kraj, v této oblasti nějak angažovat?

Pochopitelně město určitým způsobem reflektuje zájem o tamní pozemky, o budování bytů nebo individuální výstavbu ze strany různých soukromých firem. Myslím si, že je tady určitý prostor pro to, abychom takto ve městě vybudovali potřebnou infrastrukturu, a to z prostředků investorů, a připravili Holešov pro případný rozvoj. Z hlediska počtu obyvatel i řekněme z pohledu kvality bydlení.

Může se stát, že tam nakonec místo pro holešovské podnikatele nebude?

Myslím si, že ta zóna je tak obrovská, že se domnívám, že tam místo rozhodně bude. A také se s tím v projektu a vizi obsazenosti zóny počítá. Nehovořil bych ale jen o holešovských podnikatelích, ale také o živnostnících z blízkého i vzdálenějšího okolí. To není jen Holešov, je to otázka i kroměřížských podnikatelů, lidí ze Zlína nebo Otrokovic.