Náklady na tuto rekonstrukci byly vyčísleny na 12,319 milionu korun.

Zahájení akce je však podmíněno získáním finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí.

„Zde můžeme dosáhnout na dotaci až do výše 40 procent uznatelných nákladů. Pevně věříme, že s pracemi začneme již na jaře příštího roku, hotovo pak chceme mít do září,“ podotýká hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

BRADNOVÁ JANA