Jeho dřívějšímu vybudování totiž bránila jedna místní občanka, která odmítala představu, že by pod okny jejího domu vedl chodník, jenž by lemoval silniční tah z Šelešovic do Zdounek.

„Stavbu zhruba dvousetmetrového chodníku zpozdilo získání patřičných povolení od některých občanů. Zejména jedna žena po několik let odmítala svolení podepsat,“ povzdechl si starosta Šelešovic Josef Palička. Podle některých obyvatel obce jde totiž o seniorku, se kterou je obtížná jakákoli komunikace a dohoda.

Jeho vzniku bránila místní občanka, která obecnímu úřadu nechtěla podepsat patřičná povolení

V letošním roce má však dlouholetý problém podle starosty konečně východisko. „Nyní se situace řeší podle upraveného stavebního zákona jako veřejná vyhláška a v minulém týdnu nám už došlo povolení z odboru dopravy na vybudování chodníků,“ dodal starosta.

S vyřešeným problémem a s myšlenkou nového chodníku jsou spokojeni i místní občané. „Jsem velice ráda, že ve zmíněném místě chodník vznikne. Je tu potřeba, je to nebezpečný úsek. Lidé, co vystupují z autobusu či míří na ratajskou ulici, jdou nejprve několik metrů po chodníku, pak ale musejí vstoupit přímo do provozu na silnici. Autobusy i auta je pak objíždějí,“ vyjádřila se například Alena Oborná z Šelešovic.

Do prvních prací se dělníci pustí koncem července. „V rozpočtu jsme na tuto akci vyčlenili šest set třicet pět tisíc korun,“ uzavřel Josef Palička. O realizaci chodníku se asi patnáct let snažila i minulá zastupitelstva.