Její uzavření schválilo čtrnáct zastupitelů minulý čtvrtek. Kroměříž smlouvu uzavřela se společností Energie AG Bohemia.

Kroměříž je největším akcionářem VaK: vlastní 46,31 procenta akcií, a jeho hlavním zájmem je podle vedení města situaci ve společnosti stabilizovat tak, aby se mohly Vodovody a kanalizace dále rozvíjet.

„Jedním z možných řešení je právě dohoda o výkonu akcionářských práv s tím, že tento krok je přijatelný i pro hlavního rivala města, společnost Moravská infrastrukturní. Ta disponuje právy některých měst a obcí, a další rozvoj společnosti blokuje soudními spory,“ informoval mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Uzavření dohody se společností Energie AG Bohemia posvětilo na schůzi třináct zastupitelů z pětadvaceti přítomných, v čele se starostou Kroměříže Milošem Malým.

„Dohoda nám nejen zlepší postavení v rámci akcionářských vztahů, pomůže nám i při oddělení politických vlivů od obchodních zájmu této společnosti a upraví k lepšímu postavení pozic obcí a měst v rámci akcionářské struktury,“ míní Malý.

Samotná dohoda má ovšem nejen příznivce, ale i celou řadu odpůrců, kteří tvrdí, že smlouva není pro město výhodná a může vliv města ve společnosti VaK oslabit. Proti dohodě je například i místostarosta Kroměříže Petr Sedláček.

„Neudržíme si postavení největšího akcionáře společnosti a ztrácíme tak nad ní vliv, zbavujeme se velké odpovědnosti. Navíc nemáme ani jistotu, že smlouva bude naplněna tak, jak se od ní očekává a budeme závislí na rozhodnutí druhého partnera,“ namítá Sedláček.

Vlastníkem tří procent akcií VaKu je pak mimo jiné i obec Dřínov, které navrhovaná smlouva vyhovuje. Obec totiž podle starosty Josefa Palíška plánuje přidat se k většinovému vlastníku akcií, tedy městu Kroměříž, což nová dohoda umožňuje.

„Tento krok musí ale ještě zastupitelé schválit na svém jednání. Určitě to ale bude přínosem jak pro nás, tak pro Kroměříž. Budeme mít větší a lepší možnost při rozhodování o důležitých věcech ve společnosti,“ potvrdil dřínovský starosta.