Zastupitelé zároveň vyjádřili znepokojení nad tím, že je omezován provoz na klíčových odděleních nemocnice, což má dopad na dostupnost lékařské péče pro občany.

„Situaci na neurologickém a interním oddělení považujeme za naléhavou,“ uvedla zastupitelka Olga Sehnalová (zvolena za ČSSD), která návrh usnesení předložila.

Zastupitelstvo reagovalo na vystoupení místopředsedy představenstva nemocnice Petra Liškáře na květnovém jednání zastupitelů. Vyzvalo představenstvo nemocnice i hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, který zodpovídá za zdravotnictví, aby zajistili řádný provoz neurologie a interny nemocnice, starali se aktivně o zajištění personálu a udržení stávajících zaměstnanců.

Zastupitelé Kroměříže také vyzvali k tomu, aby chystaná přístavba monobloku nemocnice byla diskutována se zaměstnanci a s veřejností, záměr považují při současné ekonomické situaci za nerealistický. Podle zastupitelstva by měl být naopak plně zachován provoz nově vybudovaného pracoviště hemodialýzy a také by měla být urgentně dokončena rekonstrukce operačních sálů.

Zastupitelé také opětovně vyzvali Zlínský kraj, aby veškeré strategické dokumenty kraje, v čele s koncepcí zdravotnictví, schvaloval až po projednání se samosprávami, na jejíž občany mají zásadní vliv. Zastupitelstvo Kroměříže odmítá centralizaci zdravotnické péče a fúzi nemocnic ve vlastnictví Zlínského kraje.

„Nesouhlasíme s jakýmikoliv kroky směřujícími k omezování akutní lůžkové péče v Kroměřížské nemocnici,“ zakončil starosta Kroměříže Jaroslav Němec.