„Jedná se o několik žárových hrobů, které jsou datovány do mladší doby bronzové (cca 1300 – 1000 let př. n.l.). U obce Babice navíc archeologové objevili zřejmě okraj původního sídliště, a to pozůstatek dvou stavebních objektů a drobné artefakty, například tuhovanou keramiku, na jejichž časovém určení nyní pracují,“ uvedla mluvčí.

Kromě archeologického výzkumu na stavbě úseku dálnice D55 Babice-Staré Město v délce 8460 metrů probíhají v těchto dnech přeložky elektro-sítí a další přípravné práce, jako například kácení dřevin.

„Po skončení těchto prací, které předpokládáme v červnu, dáme zhotoviteli pokyn pro zahájení stavby. Její součástí bude vybudování 13 mostů, tří mimoúrovňových křižovatek a dvou protihlukových stěn v délce dvou kilometrů,“ dodala Lucie Trubelíková.

Výše investice je 2 miliardy 850 milionů korun bez DPH. Řidiči se poprvé projedou po tomto úseku dálnice D55 v roce 2023.