Zastupitelé obcí se pouštějí do jednání, která by měla pomoci záplavám předejít.
„Pracovníci odboru životního prostředí a úseku kanalizací mají na starosti provedení dokumentace, která zjistí důvody a příčiny lokálních záplav,“ informoval starosta Kroměříže Miloš Malý.

Zastupitelé na Kroměřížsku hledají viníky povodně z minulého týdne

Tuto dokumentaci musejí úředeníci zhotovit do zítřejšího dne a radnice ji následně vyhodnotí. „Společně s povodňovou komisí pak chceme zajistit nápravu. Na jednání pozveme jak správce vodního toku, tak uživatele polností, které se nacházejí nad obcemi postiženými záplavami. Současně se pokusíme najít vhodné řešení, jak by se záplavám dalo předcházet,“ přednesl plány starosta Kroměříže. Podle Miloše Malého povodně zapříčinili špatný osev orné půdy a zanedbání údržby Věžeckého potoka. „Zjistili jsme, že břehy nebyly posekány a koryto nebylo opravováno, díky tomu nestíhala voda včas odtékat,“ dodal Malý.

Starosta Lutopecen Josef Bazalka zase vyzval k jednání na dnešní den správce Věžeckého potoka, společnost Lesy České republiky. „Setkáme se na jedné straně starostové obce Věžky, Zlobice i šéf vodohospodářského úřadu z Kroměříže a na druhé straně zástupce společnosti Lesy ČR. Jsem přesvědčen, že největším viníkem jsou právě ony jako správci toku,“ sdělil starosta Lutopecen.

Na Věžeckém potoce byly dříve podle Bazalky kamenné přehrádky, které měly včas zadržet přívaly. „Jenže loňské záplavy je zničily a nikdo je od té doby neopravil,“ dodal starosta s tím, že další příčinou neštěstí je nevhodné osetí blízkých polí.

S touto teorií souhlasí i starosta Pačlavic a místních částí Lhota a Pornice, Pavel Čech, který chce se zemědělci vstoupit v jednání také. „Budou muset změnit osevní plány, jinak se nedá nic dělat. Budeme to po nich pro další roky žádat,“ řekl Čech. Žádný ze zastupitelů obcí si ani netroufá říci, jaké by byly škody ve skutečnosti, kdyby nebylo pomoci ze strany několika dalších subjektů. „Chci poděkovat zásahu profesionálních i dobrovolných hasičů, bez jejichž práce bychom situaci nezvládli,“ doplnil Pavel Čech, kterého stejnými slovy podpořil i starosta Josef Bazalka. Představitel Kroměříže, Miloš Malý, k tomu dodal, že dík patří i Povodí Moravy a společnosti Biopas za včasné přistavení kontejnerů a posilu při úklidových pracích.