„Maximálně se snažíme, aby se děti cítily dobře. Pokud je rodiče umístí do družiny, bude o ně s maximální péčí postaráno," ujistil ředitel, na škole totiž funguje individuální program.

„Paní učitelky z první třídy jdou s dětmi i do té druhé, čímž eliminujeme stres z nového prostředí, k dispozici je u nás i logopedická třída," upozornil Ivo Junášek. 

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ