„Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve Valticích 22. března,“ připomněla Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově, které zámek spravuje.

  Dodala, že pro vedení zámku je zpráva potěšující, protože dlouhodobým cílem je vybudovat na platformě barokní památky výjimečné kulturně-společenské centrum. Zámek je někdejším sídlem rodu Rottalů a Wrbnů a řadí se mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Česku.

Zajímavostí je třeba sala terrena se štukovou výzdobou a nástropními obrazy, Velký sál a kaple. K zámku patří také francouzský park ze 17. století se systémem vodních kanálu ve tvaru Neptunova trojzubce, hvězdárna, Růžová zahrada a obora. (hed)

Ilustrační foto.
Holešov zkusí získat republikový titul Historické město roku 2017