„Zahajovaná obnova zámeckých interiérů a další stavební činnosti sice budou od návštěvníků vyžadovat jistou shovívavost, ale budeme se snažit veškerá omezení minimalizovat. Máme naplánované práce tak, že provoz neomezí, ale musíme být samozřejmě připraveni i na možnost, že ano,“ uvedl Martin Krčma, výkonný ředitel nově vzniklé Správy Arcibiskupského zámku a zahrad.

„Omezení by se měly týkat pouze Sněmovního sálu. Jinak budou opravy probíhat mimo průvodcovskou trasu,“ doplňuje Krčmu nově instalovaný kastelán zámku Robert Erhart.

V rámci zámeckého komplexu se letošní rok bude točit kolem opravy střechy a Mlýnské brány. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce zámku a Mlýnské brány skončilo oficiálně 3. března. Dělníci by se měli na zámku objevit na jaře.

U Mlýnské brány je plánováno odstranění nepůvodních konstrukcí, oprava historických konstrukcí a fasády, obnova původního mezipatra, restaurování štukové výzdoby a zřízení muzea arcibiskupské gardy.

Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada v Kroměříži.
Stát ztratil vliv na chod kroměřížského zámku a „Podzámky“

Zahrada bez vody

Daleko více bude pro návštěvníky patrná oprava Podzámecké zahrady. Ta započala s drobným zpožděním v listopadu loňského roku obnovou vodního systému.

„Věřím, že zpoždění doženeme. Nahrává nám do karet velmi teplá zima,“ dodává Robert Erhart.

Celkové náklady se budou pohybovat kolem 32 milionů korun.

Správa zámku a zahrad se také rozhodla zapojit do výzkumných projektů v ochraně proti škůdcům a chorobám na krušpánkových stříhaných keřích.

„Budeme se také intenzivně věnovat možnostem boje proti kalamitnímu výskytu jmelí, který spolu s dlouhotrvajícím suchem kriticky ohrožuje stovky dřevin v zahradě,“ uvedl Martin Krčma.

Zámek a Podzámecká zahrada je hojně vyhledávaná filmaři.

„Jsou prostory, kterých se rekonstrukce netýká a dají se filmařům zpřístupnit samostatně. Například Sala terrena. Ale aktuálně se s žádným natáčením nepočítá. Rozsáhlé filmování však v tuto chvíli nepřichází v úvahu,“ dodal Krčma.

Vlakové nádraží v Bystřici pod Hostýnem.
Bystřice se dočká nového vlakového nádraží, za půl miliardy

Výběr z letošních akcí

- Mimořádnou příležitostí budou dubnové prohlídky Sala terreny. V rámci věděckého průzkumu tohoto uměleckého skvostu bude také veřejnosti umožněno vystupovat na lešení spolu se špičkovými restaurátory z univerzity ze švýcarského Lugana i z univerzity v Pardubicích a Olomouci.

- Od června do října ukáže zájemcům výstava „Arcibiskupský zámek v Kroměříži v proměnách staletí“ dynamický stavební vývoj rezidence. Zároveň seznámí návštěvníky s probíhajícím projektem obnovy zámku a Podzámecké zahrady a přiblíží nové expozice.

- V létě se opět otevře Biskupská mincovna.

- V září se v Podzámecké zahradě uskuteční již 2. ročník historických koňských spřežení.

- Během celého léta bude Podzámecká zahrada hostit také divadla, muzikály, Víkend otevřených zahrad s prohlídkami a kostýmovanými vystoupeními.