„Celkové náklady jsou vyčísleny na zhruba 246 milionů korun,“ prozradil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Většinu z tohoto obnosu mají pokrýt dotační tituly. Náklady, které půjdou za samotným majitelem objektů budou mírně překračovat hranici 20 milionů korun.

„Odkaz našich předků vnímám jako výzvu. Jestliže se biskup Karel II. z Lichtenštejna – Kastelkornu s mimořádnou odvahou snažil vybudovat v zemi spálené třicetiletou válkou ušlechtilou krajinu, musíme i my najít takovou odvahu tvořit něco krásného,“ řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Tyto změny by měly mít mít příznivý vliv na rozvoj cestovního ruchu.

Ilustrační foto
Zrušení lůžek na očním oddělení? Logické řešení

Společně s Květnou zahradou totiž i zámek dokáže nabídnout turistům celoročně přístupné originální expozice. „Jsou to kroky směřující nejen k dlouhodobému zajištění památkových hodnot areálu, ale i zvýšení komfortu návštěvníků,“ uvedl Jan Slezák z Územní památkové správy v Kroměříži.

„Těším se, že posílíme reprezentační funkci objektu a budeme společně připraveni i v budoucnu nabídnout tyto prostory k setkávání na nejvyšší státní úrovni. Díky takovým událostem se přece v Kroměříži přepisovaly dějiny,“ připomenul Slezák. Připomeňme, že v minulém roce se právě na kroměřížském zámku uskutečnilo setkání předsedy Poslanecké sněmovny České republiky se svým slovenským a rakouským protějškem.

Podzámecká zahrada
Vodní systém: odbahnění a zpevnění břehů rybníků, oprava regulačních prvků vodního systému, nové prvky – mola a podobně, obnova zařízení pro chov vodního ptactva. Pompejská kolonáda:obnova kolonády, restaurování,, doplnění chybějících prvků, restaurování kašny

Zámek
Střecha: Oprava krovů, částečná výměna krytiny Galerie a depozitáře ve 2. patře: Zateplení stropů nad výstavními prostory, nová dlažba, restaurování oken a dveří, restaurování mobiliáře Manského sálu a Staré knihovny, vytvoření jednotného prohlídkového okruhu, vybudování depozitáře mincí Sály 1. patra: restaurování Sněmovního sálu a přilehlého salonku, obnova koupelen, oken a dveří Letního i Zimního bytu

Přízemí: obnova dlažeb nádvoří Věž: vybudování „Klenotnice pozdního středověku“ v místnosti s gotickou klenbou, vybudování expozice „Královská návštěva v Kroměříži“ v horních patrech věže Mlýnská brána: sanace vlhkosti, oprava historických konstrukcí a fasády, zřízení muzea arcibiskupské gardy zdroj: ol. arcibiskupství, jedná se o výběr prací z projektu