„Bude se v něm shromažďovat velkoobjemový odpad a chybět nebude ani kompostárna,“ objasnil žalkovický starosta Radomír Pala. Dodal, že v první etapě by chtěli vytvořit v centru zpevněné plochy, vytvořit kanalizaci a oplocení.

Náklady se vyšplhaly k necelým dvěma a půl milionům. „Devadesát procent peněz poskytl státní fond Životního prostředí. Koupili jsme také sběrnu nebezpečného odpadu a štěpkovač,“ dodal starosta.

Etapa by měla být hotová do konce roku.