„Zavítali k nám ale i naši zaměstnanci, žáci současní, bývalí i budoucí, jejich rodiny, přátelé a známí," popsal ředitel školy Miroslav Plaček. Nechyběla ani kulturní vystoupení, zpívalo se, tančilo a hrálo, hosté se bavili při latinsko–amerických tancích, zumbě, break dance, hře na bubny i sólovém zpěvu.

„Děti si mohly tvořit v pracovní dílničce, bylo i malování na obličej a různé sportovní aktivity. Jsme moc rádi, že jsme se sešli v tak přátelské atmosféře a hojném počtu," dodal ředitel.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ