Těsně před nově vyhrazenými parkovacími místy je totiž značka Zákaz stání, která je podle zákona vodorovnému značení nadřazena. Správně by tak podle odborníků neměl šofér svého plechového miláčka na vyznačeném místě vůbec nechat.