Dětská skupina je jistou obdobou jeslí. Liší se od sebe několika aspekty. Například stářím dítěte, které zařízení navštěvuje. Jesle jsou určeny mladším dětem. Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti, pokud provozovatel neurčí jinak, až do nástupu ke školní docházce.

MĚSÍČNÍ POPLATEK ZA JESLE AŽ 3500 KORUN

Kapacita městské dětské skupiny bude činit 12 dětí. Otevřena bude od 7 do 17 hodin.

Město tím reaguje na zájem ze strany rodičů. Původní avizovaná platba za docházku je nakonec vyšší. Začíná u 1790 korun a končí u 3500 korun za měsíc. Roli zde hraje hlavně čas strávený v dětské skupině. I přesto místostarostka Daniela Hebnarová doufá, že se dětská skupina dokáže naplnit.

Kromě městských "jeslí" budou v Kroměříži fungovat další tři dětské skupiny neziskové organizace Klubíčka Kroměříž. Tamní ředitelka Marcela Bradová je toho názoru, že městské jesle nebudou pro Klubíčko Kroměříž konkurencí. „Město Kroměříž nás v naší činnosti podporuje. Nejsme si navzájem konkurencí. Věřím, že dětí bude dostatek,“ myslí si ředitelka Marcela Bradová.

Bradová vychází z vlastní zkušenosti.

„První dětskou skupinu s názvem Dětská skupina Klubíčko jsme otevřeli už v roce 2016. Její kapacita byla 12 dětí. Zájem byl však natolik enormní, že nám stále na čekací listině zůstávalo více jak 20 dětí,“ přibližuje tři roky starou situaci Bradová.

Podobná situace se opakovala o dva roky později, kdy otevřeli i druhou dětskou skupinu pro 24 dětí, tentokrát s názvem Dětská skupina Sovička. Ani tím však neukojili pracovníci mateřského centra poptávku ze strany rodičů. Proto v lednu vznikne, v pořadí již třetí, dětská skupina s názvem Ptáče.

Rodiče si tak budou moci vybrat, zda pošlou své dítě do městské či jiné dětské skupiny. Celodenní docházka na pět dní v týdnu vyjde jak v městské, tak dětské skupině Klubíčka na 3500 korun.

MIKROJESLE PRO PŮLROČNÍ DÍTĚ

Na rozdíl od městských "jeslí", kam budou moct děti docházet od 1,5 roku do 3 let, je dětská skupina v MC Klubíčko otevřena pro děti ve věku od 2 do 7 let. „V minulém roce jsme měli už 6 předškoláků,“ říká ředitelka Marcela Bradová.

Děti pochází z různých rodin. Pro všechny však platí jediné. Musí prostřednictvím formuláře prokázat, že budou pracovat. Mít onu možnost umístit dítě do jeslí se líbí i matce půlročního dítěte Haně Čechové. Sama by však dítě do dětské skupiny zřejmě nedala.

„Jesle jsou určitě dobrá služba pro matky, které se chtějí co nejdříve vrátit do práce, ale já osobně zastávám názor, že malé dítě potřebuje mít matku co nejblíže u sebe,“ míní Hana Čechová, která však připouští, že by možná jeslí využila na jeden dva dny v týdnu.

Mimo dětských skupin však v Kroměříži fungují také opravdové jesle. Konkrétně jde o troje mikrojesle po čtyřech dětech. Provozuje je spolek Pro Kroměříž a jsou schopny zajistit péči o děti již od 6 měsíců do 4 let věku včetně.

„Aktuální průměrný věk dětí jsou 2 roky,“ říká ředitelka jeslí Eva Vlachová. „Měli jsme přihlášené i půlroční dítě, ale takové případy jsou pouze ojedinělé. Málokterý rodič se vrací tak rychle do práce,“ pokračuje Vlachová. Jesle fungují z dotačního projektu mikrojesle. Za docházku tedy rodiče nic nedoplácí.

POPTÁVKA JE OBROVSKÁ

Přijetí do mikrojeslí je podmíněno splněním stanovených podmínek, mezi které patří i to, že děti jsou řádně očkovány.

„Oba rodiče musí prokázat svou vazbu na trh práce. Neznamená to nutně, že musí být zaměstnaní. Za vazbu na trh práce se počítá také studující rodič či rodič vedený na pracovním úřadě, který si aktivně hledá zaměstnání,“ vysvětluje ředitelka.

Ani Vlachová nepovažuje dětskou skupinu zřizovanou městem za konkurenci. „V Kroměříži je obrovský zájem o jesle či dětskou skupinu. Pokud to vezmu z našeho pohledu mikrojeslí, zájem mnohonásobně převyšuje nabídku. Dvanáct dětí na okresní město je málo,“ míní ředitelka Vlachová.

Celodenní docházka a úplata za měsíc

1 den v týdnu 2240 Kč

2 dny v týdnu 2590 Kč

3 dny v týdnu 2870 Kč

4 dny v týdnu 3150 Kč

5 dní v týdnu 3500 Kč

Polodenní docházka a úplata za měsíc

1 den v týdnu 1790 Kč

2 dny v týdnu 2070 Kč

3 dny v týdnu 2300 Kč

4 dny v týdnu 2520 Kč

5 dní v týdnu 2800 Kč

Ceník je platný od 1. 1. 2020 do 31. 12.2020; bez stravy

(Celodenní stravné pro děti do 6 let 61,- Kč/den – zahrnuje 1x oběd, 2x svačinku.)

zdroj: MŠ Mánesova