Skupina se spojila po komunálních volbách s cílem co nejefektivněji snížit vandalismus ve vzácných parcích. Iniciativa se před časem obrátila s žádostí o pomoc i na ministerstvo kultury, zda by nemohlo nějakým opatřením více postihnout vandalismus v chráněných parcích Čech a Moravy.

Seskupení brojí proti vandalům

"Žádali jsme o legislativní radu, jakým způsobem by se dala ošetřit ochrana kroměřížských zahrad tak, aby byla právně vyšší. Jsou sice chráněny jako národní kulturní památka, ale zároveň jsou veřejně přístupnými parky. Strážníci mohou výtržníka, pokud jej nepřistihnou přímo při činu, prozatím maximálně vyprovodit před brány. Dosud jsem ale neobdržel žádnou odpověď," sdělil ředitel kroměřížského pracoviště národního památkového ústavu Jan Slezák.

Památky často demolují i děvčata

A kdo má vlastně vandalismus v zahradách, patřících na seznam památek světového dědictví UNESCO, na svědomí? Většina lidí si mylně myslí, že skupina drogově závislých. Narkomani v parku sice přespávají, avšak tím památkám neškodí. "Mám osobní zkušenost. Vandalismus páchá mládež posilněná alkoholem, a to chlapci i děvčata," řekla kastelánka Arcibiskupského zámku a zahrad Zdena Dokoupilová. Podle ní se problém týká zejména Podzámecké zahrady.

Květná zahrada je naštěstí oplocená

"Květná zahrada je naštěstí mimo střed města a také je zcela oplocená. Takže není lehké se do ní dostat," dodala Dokoupilová. S vandalstvím se správci zahrad potýkají od jara do podzimu. "V týdnu hlavně ve středu, v pátek a v sobotu. Jakmile je v Kroměříži nějaká akce," upozornila kastelánka s tím, v jakém stavu se poté zahrada nachází.

Lavičky bývají naházené do rybníků

"Lavičky jsou popsané anebo naházené do rybníků, koše na odpadky jsou pošlapané a vytažené z obalů, cenné litinové vázy na květiny také skončily v Dlouhém rybníku. Pak je tu rozšířeno sprejerství," jmenovala Dokoupilová.
Škody v zahradách se nedají přesně vyčíslit, protože se případ od případu různí."Jde o desetitisíce. Snažíme se postupně spravovat to, co je obnovitelné. Svařujeme polámané lavičky, natíráme je a podobně," vysvětlila kastelánka. Paradoxně na vegetaci škoda tak vysoká podle Dokoupilové nebývá. "Je pravda, že nám někdo občas vytrhne keř krušpánku třeba před svatbou. Zeleň spíš ničí přírodní živly než návštěvníci zahrady," řekla.

Vandalismus v˙Kroměříži se znásobil v posledních dvou letech. Pracovní porady, na kterých se ostraha kroměřížských parků projednává, vede místostarostka Olga Sehnalová.

"To, že se o tomto problému začalo mluvit, považuji za veliké plus. Už několikrát jsme se sešli jako zástupci všech institucí, které vandalismus poslední dobou zaměstnává. Na těchto schůzkách společně hledáme řešení, jak problém co nejvhodněji eliminovat," popsala místostarostka s tím, že iniciativa si dala za cíl čtyři hlavní body, z nichž některé by chtěla ještě letos vyřešit. "Za prvé přemýšlíme o překážce, která by zamezila vstupu do Podzámecké zahrady ze strany od řeky. Mluvíme třeba o mříži u mostu Karla Rajnocha, která by byla v souvislosti se zvýšenou hladinou toku Moravy snadno odstranitelná. S Povodím Moravy jsme zase jednali o zkosení břehu u toho mostu," naznačila Sehnalová. Podle ní by druhé omezení mohlo vzniknout ze strany od loděnice.

Nejreálnějším plánem, kterým se iniciativa zabývá, je fyzická ostraha, kterou částečně začne plnit městská i státní policie v Kroměříži. "Jednali jsme také o zajištění soukromé služby, která by zahradu hlídala v nepravidelných intervalech," doplnila místostarostka.

Dalším plánem iniciativy je umístění kamery. "Kritické místo se nachází u Malého Valu v prostranství Na Kopečku. Tam jsme zaznamenali, že je to vstup i výstup vandalů z Podzámecké zahrady," uvedla Sehnalová. Podle místostarostky jsou ale všechny plány ve stavu příprav a vyjednávání a mohou se ještě změnit.