„Bouřka nezpůsobila vývraty stromů. Zahradníci ovšem museli odklidit poměrně objemné polomy v korunách a jednotlivých větvích, například v Dlouhé aleji. Potřebovali jsme také zkontrolovat, že žádný strom není nalomený, aby se návštěvníci mohli v zahradě bezpečně procházet. Z cest a trávníků jsme dosud odvezli deset kontejnerů hmoty," vysvětlil kastelán Arcibiskupského zámku Martin Krčma s tím, že hmotu plánují zahradníci rozdrtit, zkompostovat a jako humus vrátit zpět do Podzámecké zahrady.

Odpoledne se již zahradníkům podařilo zpřístupnit větší část zahrady, lidé do ní mohou opět zavítat, byť se ještě na některých místech setkají s omezením.

"Odklízení bude trvat asi ještě dva dny. Prosíme proto návštěvníky, aby byli opatrní a zároveň shovívaví k hlučným pracem a ke zvýšenému pohybu techniky," dodal Martin Krčma.

Blesk zapálil střechu rodinného domu v Chomýži.
Blesk v Chomýži zapálil střechu rodinného domu
Holešov vyslal zástupkyně do soutěže Dívka talent.
Monika z Holešova je ve finále soutěže Dívka talent 2019