Lidé v předešlých ročnících mluvili o jejich úpadku, ale podzimní atmosféra výstavy naznačuje opak. Zásluhou manažerky Boženy Kubjatkové dostává opět lesk a úplně jinou podobu.

„Chceme, aby tady návštěvníci nejen nakoupili, ale aby zde s námi strávili pohodové chvilky, poseděli, pobavili se, i se měli na co dívat. Samozřejmě, aby se také rádi k nám vraceli,“ popisuje manažerka své cíle.

Největší letošní novinkou byla expozice v budově bývalé sýpky, která byla po dlouhá léta opuštěná. Obec se ji rozhodla odkoupit a poskytnout účelům výstavy. Instalována do ni byla expozici řezaných květin. Kouzlo květin v propojení s historickou budovou dojala nejednoho návštěvníka.

„Měli jsme na přípravu expozice jen málo času, protože k odkupu došlo krátce před výstavou, ale i přesto si myslím, že se moc povedla,“ podotýká manažerka.

Sýpku chtějí zrekonstruovat, aby ji bylo možné i nadále pro účely výstavy používat. Jedná se však o jednu z mnoha změn, které do dalších ročníků připravují.

„Postupem času chceme také rozšířit sortiment o chovatelství, které tu prozatím chybí. Také zde chceme ve větším měřítku začlenit regionální potraviny,“ naznačuje plány do budoucnosti Božena Kubjatková.

Mimo to také plánují rozšířit odpočinkovou zónu, které dominuje vzrostlý platan a k relaxaci přímo vybízí. Letos si pod jeho korunou našly své především děti. Mohly si zde zahrát obří člověče, projet se na poníkovi, vyblbnout se ve skákacím hradě nebo si dokonce něco vyrobit. Jejich pozornost také zaujalo vystoupení šermířů. To však nebylo vše. „Připravili jsme si pro děti i zábavný kvíz. Různě v areálu se nachází cedulky s otázkami. Při jejich zodpovězení, pak v odpočinkové zóně získají odměnu,“ podotýká manažerka.

Kluci, tatínkové a dědečkové se také rozplývali nad výstavou traktorů. Unikátní historické, ale i soudobé kousky rozsvítili ne jednu tvář. Maminky se zase mohli inspirovat výstavou aranžmá podzimních motivů. Nelze opomenout hudební doprovodný program, kdy tradiční dechovou hudbu letos doplnilo duo Kačka a Ondra, kteří vystoupili se svými cover verzemi popových písní.