Pořadatelé budou hodnotit vzorky lihovin vypálených vroce 2007.Akce se uskuteční vObecní klubovně.

Ačkoliv se samotná soutěž uskuteční až vzítřejších odpoledních hodinách, zájemci musejí přihlásit své výrobky už vpátek 18.ledna.

Odběr vzorků vmnožství 0,5l je od 15do 17hodin. Vlastní hodnocení se koná vsobotu 19.ledna od 14do 17hodin.

Vyhlášení vítězných pálenek a předání odměny ve formě plastových sudů odstartuje ohodinu později.