Nově bude žádosti přijímat městem vlastněná společnost Kroměřížské technické služby (KTS). Radnice tím sjednotí agendu na jednu adresu, dosud se žádosti podávaly jinde, než se sepisovaly nájemní smlouvy.

„Smlouvu lidé uzavírají s KTS, která zároveň městské byty spravuje. Toto nastavení bylo pro žadatele komplikované a proces přidělení bytu protahovalo,“ uvedl místostarosta Karel Holík. „Proto od července přebírají celou tuto agendu technické služby,“ dodal.

Ty dosud mimo uzavírání nových smluv také prodlužovaly stávající nájemní smlouvy, vedly evidenci nájemného a služeb, řešily dluhy na nájemném nebo zajišťovaly opravy bytového fondu.

Ve městě vznikne kontaktní místo pro bydlení

V radniční budově na ulici 1. máje také vznikne takzvané kontaktní místo pro bydlení, s nímž počítá návrh zákona o dostupném bydlení. Pokud vejde v platnost, budou kontaktní místa pro bydlení povinně zřizovat všechny obce s rozšířenou působností.

„Už nyní s nimi mají pozitivní zkušenost jiná obdobně velká města, například Otrokovice,“ řekl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Kontaktní místo je určeno lidem z Kroměříže, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. „Od sociálních pracovníků tady dostanou komplexní poradenství, včetně nabídky sociální práce,“ doplnil místostarosta Pavel Motyčka, který má na starost sociální oblast.

Vybrali jsme pro vás: