Podle místostarosty Jana Hebnara, který má úspory energií na starost, bude radnice zadávat přímo objednávky na projektování menších fotovoltaických elektráren do výkonu 50 kilowat.

„Je na ně jednodušší vyřídit příslušná povolení. A stavba tak může proběhnout rychleji. Půjdeme postupně po jednotlivých budovách a budeme se snažit získat projektanty na dílčí části původně vyhlášené zakázky. Věřím, že se nám bude dařit a že brzy budeme mít na stole projekt první fotovoltaické elektrárny,“ doufá Hebnar.

Libor Pecháček z odboru investic říká, že přednostní by mělo být projektování solárních elektráren na budovách sociálních služeb. Je zde celodenní provoz a spotřeba přímo vyrobené energie dává největší smysl.

Kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Ilustrační foto
Kluziště na Hanáckém náměstí využilo devět tisíc bruslařů

Zastupitelé v rozpočtu na letošní rok uvolnili na projekt fotovoltaických panelů na budovách města 11 milionů korun.

„Na podzim jsme kvůli úsporám energií nechali zpracovat analýzu energetického hospodářství včetně dokumentů, na jejichž základě bude možné na budovách města provádět energetický management,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Město zřídilo energetického manažera, který se stará o činnosti zaměřené na efektivní využívání energií a snížení nákladů na energie. Dále monitoring spotřeby energií a komunikaci s odbory městského úřadu o těchto záležitostech.

"Momentálně jsou všichni projektanti natolik vytížení, že se o zakázku nikdo nepřihlásil. Musíme proto postupovat jinak, než jsme původně zamýšleli,“ dodal starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.