Loni v srpnu zahájilo Povodí Moravy stavební práce na záchytné nádrži nad vodní nádrží Koryčany. Ta sestává ze dvou menších nádrží a koryta vodního toku Kyjovky.

V průběhu prací dojde ke kompletní rekonstrukci výpustných zařízení, úpravám dna a břehů obou nádrží, výstavbě záchytné hrázky a rekonstrukci odběrného objektu.

„Našim cílem je plné obnovení hlavních funkcí záchytné nádrže tak, aby spolehlivě sloužila k zachytávání splavenin a zvýšení bezpečnosti při případných haváriích ohrožujících čistotu vody. Dosáhneme tím lepší kvality vody ve vodárenské nádrži Koryčany, která představuje hlavní zdroj vody pro skupinový vodovodu Kyjov,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hasiči likvidují požár uskladněného dřeva na Rusavě na Kroměřížsku.
Nevychladlý popel způsobil požár na Rusavě. Škoda se vyšplhala na 200 tisíc

Součástí prací je nahrazení stávajícího odběrného objektu novým zařízením, které bude rozdělovat průtok přitékající vody do obou částí záchytné nádrže. Současně bude zajišťovat potřebný průtok a rychlost proudění vody v korytě Kyjovky. Další práce budou probíhat v prostoru nádrží.

„Napříč levou nádrží povedeme průceznou kamennou hrázku, která vytvoří z části nádrže sedimentační prostor k zachytávání splavenin. Pravou nádrží bude voda protékat pomaleji a nádrž bude sloužit k chovu ryb,“ uvedl Gargulák.

Práce odstartovaly loni v srpnu a skončit by měly na konci května.

„Práce probíhají dle naplánovaného harmonogramu. Finanční náklady na rekonstrukci záchytné nádrže vyjdou na přibližně 22 milionu korun,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

S dítětem u pediatra. Ilustrační foto
Dotační program přilákal do kraje tři mladé lékaře, připravují se na atestaci

Záchytná nádrž sestává ze dvou (levá a pravá) zemních obtokových nádrží a koryta toku Kyjovky vedoucího mezi nádržemi.

„Primárním účelem záchytné nádrže je zachycení splavenin a zvýšení bezpečnosti při ekologických haváriích v povodí nad vodní nádrží Koryčany, neboť zde vede exponovaná silnice I/50 Brno - Uherské Hradiště a komunikace III. třídy Koryčany - St. Hutě. Zvýšení úrovně ochrany jednoho z klíčových vodních zdrojů v regionu je pro Povodí Moravy zásadní. Sekundárním účelem je chov ryb,“ uzavřel Chmelař.