Termín výuky klavíru si přišla domluvit také Natálie Tučapová.

„Do klavíru chodím druhým rokem. Předtím jsem hrála na flétnu, to už mě ale přestalo bavit. Raději se učím hrát na klavír,“ svěřuje se Natálie. Kromě klavíru si zapisuje ještě předmět Hudební dílny, který pomáhá dětem rozvíjet pohled na hudbu.

„Je to takové pokračování nauky,kterou jsem už vychodila, právě když jsem hrála na flétnu,“ vysvětluje Natálie Tučapová.

Dát dohromady rozvrh je alchymie

Zvláště mladší děti doprovází při zápisu rodiče a prarodiče.

„Pro některé rodiče je to trochu stresové, protože se snaží, aby měly jejich děti výuku co nejlépe nastavenou, a tak se obávají, aby všechny vyšlo podle plánu. My se je snažíme uklidňovat, že ve většině případů se nám snaží rozvrhy vyřešit tak, aby byly spokojené obě strany,“ vysvětluje systém rozvrhů ředitelka školy Ivona Křivánková.

Zatímco domluva na rozvrzích je čistě individuální a po dvou dnech už začíná výuka, hudební nauka a dílny jsou vyučovány až od druhého týdne, protože u nich může dojít k drobným časovým změnám.

„Je to taková velká alchymie, ale vždycky se nám podaří, aby rozvrhy zapadly,“ dodává Ivona Křivánková.

Učitelé ZUŠ nezapisují hodiny rozvrhu do papírových třídnic, ale do školního systému iZUŠ, v němž se nachází třídní knihy, žákovské knížky, plány práce a plán akcí. Do některých sekcí mohou nahlédnout rodiče, aby zjistili, co děti čeká.