„V kapli svatého Václava jsme doplnili technické vybavení k ocelolitinovému zvonu a instalovali elektrický pohon. Díky tomuto nám zvon v průběhu dne automaticky vyzvání," vysvětlil kunkovický starosta Roman Novotný.

Občané jsou podle něj v obci zvyklí, že se zvoní ve dvanáct a osmnáct hodin. „Minulý rok jsme také zabezpečili místní komunikaci, která vede v těsném souběhu s Kunkovickým potokem, před zdejšími domy. Konkrétně jsme tedy opravili stávající poškozené opevnění pravého břehu neupraveného koryta tohoto toku," potvrdil starosta Kunkovic.

Problém byl podle něj v místě, kde tok vede v těsném souběhu s komunikací a právě tam hrozilo, že při průjezdu více aut a zvýšeném průtoku vody dojde k sesuvu cesty přímo do potoka. „Tímto opatřením jsme zajistili stabilitu komunikace a zabránili tak vzniku škod na majetku ve vlastnictví obce Kunkovice"připomněl Roman Novotný.

V letošním roce Kunkovice plánují vybudovat odvodňovací žlab na místní komunikaci a to konkrétně v lokalitě Hatě. „Jedná se o stavbu příčného odvodňovacího žlabu s mříží. Její hlavní funkcí bude odvedení povrchových vod do jednotné kanalizace," dodal starosta. Problém tam bývá zejména při vydatnějších srážkách, kdy vody tečou přímo do intravilánu obce: právě tomu by měl zásah zabránit.

Autor: Daniela Zedníčková