Výrobky, které pocházejí z dílny klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice (DOZP), jsou nainstalovány ve vitrínách oddělení pro dospělé čtenáře. „Hlavní prodejní výstava se konala minulý týden ve vestibulu knihovny, nyní se do konce měsíce doprodávají zbylé výrobky,“ informovala Ludmila Burešová z DOZP. Za výtěžek chce domov svým klientům zaplatit autobus do Kroměříže. „Zhruba v polovině listopadu se tam totiž koná ples nejen pro ně, ale také pro seniory z domovů a hendikepované. Za peníze z prodeje chceme nakoupit i materiál pro zájmovou činnost klientů,“ vysvětlila Burešová.