„Odstranění sedimentů navýší prostor nádrže a povede ke zlepšení kvality vody, která je využívána pro úpravu na vodu pitnou,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Práce započaly v únoru a potrvají až do května. Za tu dobu vodohospodáři bagry odstraná až 40 tisíc tun sedimentů.

„Na základě podrobných průzkumů jsme zjistili, že v zátopě mezi mostem přes Kyjovku a koncem vzdutí se nachází v průměru téměř metr vysoká vrstva sedimentů.Zlepší se tím kvalita vody, protože sedimenty uvolňují látky, které mohou vést například k masivnímu rozvoji sinic v letních měsících,“ vysvětluje význam opatření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Vzhledem k tomu, že nádrž slouží pro vodárenské účely, probíhají veškeré práce za přísných bezpečnostních podmínek, tak aby nedošlo ke kontaminaci vody.

Vodní dílo Koryčany bylo uvedeno do provozu v roce 1963. Celkový objem nádrže je 2,5 miliónů m3 vody. Nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního průtoku, snížení povodňových průtoků a výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně.