„Ano, bude nutno vykácet přibližně čtyřicet pět kusů vzrostlých stromů,“ informovala Drahomíra Stupárková, náměstkyně pro výstavbu Ředitelství silnic a dálnic ČR Správy Zlín.

S kácením nesouhlasí řada obyvatel Malenovic. „Strom je strom a pokud je zdravý, tak by měl zůstat stát,“ ohradil se proti kácení Ondřej Dominec z Malenovic, který sám pracuje v lese.

„Nějaký metr kvůli stromům ještě mohli ušetřit,“ měla podobný názor procházející Lenka Březíková. „Zeleně je vždycky škoda,“ posteskla si i další obyvatelka Malenovic Božena Machů.

Rozšíření cesty bude stát ve Zlíně život pětačtyřicet zdravých stromů

„Je to nutné zlo a skutečně citelný zásah do výrazu města,“ přiznal Jaromír Janský z Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (MMZ). „Pokáceny budou především lípy,“ uvedl Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně MMZ.

Město je ale připraveno padlé stromy nahradit novými. „Zeleň chceme, ale jsou tu požadavky i dopravní. Ta cesta je životodárná žíla spojující Zlín se světem. Kácení je nevyhnutelné. Zeleň ale bude nahrazena v plném rozsahu,“ zhodnotila situaci primátorka města Zlína Irena Ondrová.

Zaměstnanci magistrátu už doplnili podrobnosti. „Za každý pokácený strom vysázíme minimálně jeden nový. Ale ne v tomto stísněném území. Přímé ozelenění stavby bude minimální. Sázet se bude určitě jinde. Kolik stromků a kde jsme ale ještě nestanovili,“ pokračoval Janský.

Ekologové požadují výsadbu většího počtu mladých stromků než je kus za kus. „Nápor dopravy je veliký, kácení bránit nebudeme. Souhlasíme s ním, ale s podmínkou výsadby někde jinde. Alespoň deseti nových stromků za jeden původní vzrostlý strom,“ uvedl Martin Davidov, předseda zlínského Ekocentra Čtyřlístek.
Během rozšiřování komunikace I/49 už dřevorubci v Malenovicích vykáceli 116 stromů. Nahradily je mladé stromky vysázené po celém Zlíně.